Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

กทปส. ร่วมด้วย มูลนิธิ บ้านพระยาเฉลิมอากาศ จัดทำศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนฯ

พลอากาศเอก ธเนศ ปุณศรี (คนกลาง แถวหน้า) ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสเทศ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดย กทปส. ให้ทุนสนับสนุนมูลนิธิ “บ้านพระยาเฉลิมอากาศ” ในการดำเนินโครงการฯ มุ่งหวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ มูลนิธิ “บ้านพระยาเฉลิมอากาศ” เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน