ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556

     วันนี้ เวลา 09.55 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

     ในวันเดียวกันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน "น้อมจิตรวมใจเทิดไท้ 84 พรรษา 5 ธันวา ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ฯ 50 ปี มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา" ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

     อนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ การทำเครื่องเงินของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเขาวัง ซึ่งวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชมาช่วยทำการสอน อาทิ การทำสร้อยคอ แหวน และกำไล ส่งขายในร้านภูฟ้า และการทำเครื่องถมและเครื่องเงิน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอน มีการจัดทำโครงการหนูน้อยยิ้มสวย ฟันใส ตามแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย ได้รับรางวัลชมเชยประเภทชมรมเด็กไทยฟันดี การจัดทำโครงการธูปเทียนหอมสมุนไพรพิชิตยุง ทำด้วยสมุนไพรจากสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน นอกจากนี้ มีการจัดทำห้องเรียนอาเซียน เน้นการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 การจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และการวาดภาพเบื้องต้น จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดอบรมครู นักเรียน กลุ่มแม่บ้าน ในการนำวัตถุดิบด้านการเกษตรมาแปรรูป และการถนอมอาหารให้อยู่ได้นาน การทำเกษตรกรรม เช่น ปลูกผักบุ้ง คะน้า และกล้วย การเลี้ยงไก่ให้ได้คุณภาพในการออกไข่ มีการจัดทำกิจกรรมสหกรณ์ โดยการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย จนได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดการบันทึกรายงานการประชุม ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฏร จำนวน 78 ราย และด้านทันตกรรม จำนวน 50 ราย ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคหู ตา คอ จมูก และโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก พร้อมทั้งทรงรับผู้ป่วยข้อเข่าผิดรูปทั้ง 2 ข้าง และผู้ป่วยโรคผิวหนังไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

     ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2478 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับอาชีวศึกษา สอนภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ ห้องสมุดมีการจัดหมวดหมู่หนังสือเหมืองห้องสมุดทั่วไป มีหนังสืออิสลาม ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ มีมุมการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และมุมนันทนาการ มีนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยมุสลิมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนในด้านวิชาการและศาสนาอิสลามที่สอนควบคู่กันไป ปัจจุบันมีผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปะ และงานอาชีพ จนได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานฯ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลับไป ด้านบน

Thaiza update: