Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ควรแชร์! ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ฟรี ! ถึงสิ้นเดือนสิงหานี้เท่านั้น

ควรแชร์! ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ฟรี ! ถึงสิ้นเดือนสิงหานี้เท่านั้น

ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จำนวน 3.5 ล้านโด๊ส ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นได้ประปรายตลอดทั้งปี โดยจะพบมากขึ้นในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว โดยสถานการณ์ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 1 พ.ค.นี้ พบผู้ป่วย 22,117 ราย เสียชีวิต 2 ราย เพื่อลดความรุนแรงของโรค การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น จึงต้องมีการฉีดวัคซีนทุกปี โดยให้แก่กลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 4 แสนโด๊ส และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3 ล้าน 1 แสนโด๊ส ประกอบด้วย

-หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
-เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
-ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
-บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
-ผู้มีน้ำหนักตัว มากกว่า 100 กิโลกรัม
-ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
-ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
-ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ เอชไอวี มีอาการ
โดยจะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย – 31 ส.ค.นี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านฟรี โดยวัคซีนที่ฉีดให้ครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ เอ (H1N1) สายพันธุ์ เอ (H3N2) และสายพันธุ์ บี(ออสเตรเลีย)จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกสิทธิที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยรายละเอียดการขอเข้ารับสิทธิสอบถาม สายด่วน สปสช.1330 ได้ตลอดเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน