ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

คสช.เตรียมเข้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวของโรงสี ขออย่าซ้ำเติมเกษตรกร


คสช.เตรียมเข้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวของโรงสี ขออย่าซ้ำเติมเกษตรกร


 


ข่าวการเมือง คสช.เตรียมร่วมกับหน่วยราชการเข้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวของโรงสี พร้อมขออย่าซ้ำเติมเกษตรกร เพื่อหวังผลทางการการเมือง

     พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เปิดเผยว่า พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วน รวมถึงจิตอาสาต่างๆ ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานตลอด 2สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     นอกจากนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องการย้ายรถตู้สาธารณะเข้าจอด ณ สถานีขนส่งทั้ง 3แห่ง ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จะยังคงติดตามตรวจสอบปัญหาและข้อขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอีก 6 เดือน

     สำหรับงานสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้น ขณะนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้เข้าช่วยขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาลในหลายโครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/2560โดยมอบเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตามโครงการไปแล้วใน 7จังหวัดภาคอีสาน รวมทั้งได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกการเปิดปิดโกดังคลังสินค้ากลางขององค์การคลังสินค้า และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อตรวจนับข้าวคงเหลือในโกดัง รวมถึงยังคงเข้าพบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมาได้รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคาข้าว


     ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขผ่านกลไกของภาครัฐ ในขณะเดียวกัน จากสภาพการณ์ในขณะนี้ อาจมองได้ว่าปัญหาราคาข้าวในปัจจุบันมีความไม่ปกติ อาจเกิดจากหลายปัจจัย รวมทั้งอาจมีกระบวนการสร้างกลไกราคาเทียมซ้ำเติมเกษตรกร เพื่อหวังผลทางการการเมือง ซึ่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จะเข้าช่วยตรวจสอบและรับฟังข้อมูลจากเกษตรกรในทุกพื้นที่ รวมทั้งร่วมกับส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงในการเข้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวของโรงสีในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเสนอเป็นข้อมูลให้รัฐบาลนำไปพิจารณาบริหารจัดการในปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วนต่อไป ///

    


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: