Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ตอบโจทย์ที่สงสัย? ชาติที่แล้วทำอะไรไว้ ชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็น คู่กัน

ตอบโจทย์ที่สงสัย? ชาติที่แล้วทำอะไรไว้ ชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็น  คู่กัน 

เป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยกันว่า ต้องทำบุญ ทำกรรมอะไรร่วมกันมา ชาตินีนี้ถึงได้เกิดมาเป็น เนื้อคู่กัน และหากมีแฟนต่างชาติ ต่างศาสนา หากทำบุญร่วมกัน จะได้เป็นเนื้อคู่บ้างไหม พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบคำถามเอาไว้ว่า…

การเกิดมาคู่กันนั้น ทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า

1. ชาติปางก่อนได้ทำบุญร่วม 
2. ชาติที่ผ่านมา เคยเป็นสามีภรรยากัน
3. เคยทำบุญร่วมชาติกันมาเมื่อครั้งปางก่อน
4. เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมา จึงเกิดเป็นความผูกพันที่ดีต่อกัน และแต่งงานร่วมกัน

   ถ้าหากมีแฟนต่างศาสนาก็สามารถทำบุญร่วมกันได้ การทำบุญถือเป็นความดีงามและเป็นสิ่งสากลที่สามารถทำได้หลายรูปแบบ  การทำความดีหรือการทำบุญไม่มีแบ่งแยกศาสนาทำดีก็จะได้ดี ได้เกิดมาเป็นคู่กัน เรื่องบางเรื่องและอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจากความรักของทั้งสองที่มีต่อกัน เหมือนดังคำที่ว่า คู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอก 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน