Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ทหาร-ตร.ประชุมบูรณาการ ติดตามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร


ทหาร-ตร.ประชุมบูรณาการ ติดตามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร

พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม และ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประสานงานศูนย์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) และศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)  ซึ่งวันนี้มีการแถลงเปรียบเทียบสถิติการจับกุมการกระทำผิดกฏจราจร 10 ข้อหลักทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2560 โดยพบว่ามีการจับกุมผู้กระทำผิด ทั้งหมด 787,063 ราย โดยอันดับหนึ่งคือไม่สวมหมวกนิรภัย มีผู้กระทำผิด 225,890 ราย อันดับสองคือ ไม่มีใบขับขี่ มีผู้กระทำผิด 209,527ราย และ อันดับสามคือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีผู้กระทำความผิด 104,579ราย ทั้งนี้พบว่ามีผู้กระทำผิดกฏจราจรมากกว่าปี2559 จำนวน 152,275 ราย ขณะเดียวกัน โครงการประชารัฐร่วมใจฯ(ฝากบ้าน)สงกรานต์ปี60 ตั้งแต่วันที่12-16เม.ย. มีผู้ฝากบ้านทั้งหมด5,871หลัง

พล.อ.ภุชพงศ์ กล่าวว่า การประชุมนี้ถือเป็นการประชุมวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งปีนี้มียอดผู้เสียชีวิตน้อยกว่าปีก่อน แต่มีจำนวนอุบัติเหตุและผู้บาด้จ็บเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการฝ่าฝืนกฏหมายจราจร โดยในปีนี้ประชาชนมีความเข้าใจการบังคับฝช้กฏหมายมากขึ้น อาทิ เมาแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหใากกันน็อค รวมทั้งมาตรการอำนวยความสะดวกในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการปนะชาชนก็มีมากขึ้นด้วย

ขณะเดียวกันที่ประชุมพอใจกับภาพรวมบรรยากาศของการเล่นสงกรานต์ ที่มีอุบัติและเหตุทะเลาะวิวาทลดลง เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการรวบรวมข้อมูลและประเมินการบังคับใช้มาตรา44ตลอดเวลา โดยจะมีการประเมินและวิเคราะห์หลังเทศกาลสงกรานต์ ว่าจะมีการบังคับใช้อย่างไรต่อไป

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ภุชพงศ์ มองว่าจำนวนยอดโครงการประชารัฐร่วมใจ(ฝากบ้าน)สงกรานต์ปี60 ที่มียอดลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อโครงการ เนื่องจากปัจจุบันแต่ละหมู่บ้านมีระบบรักษาความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด และมีไฟฟ้าส่องสว่างทีดีอยู่แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน