Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ที่ประชุมครม.รับทราบโครงการจัดซื้อจัดหา เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50TH จำนวน 8 ลำ งบ 8 พันล้านบาท


ที่ประชุมครม.รับทราบโครงการจัดซื้อจัดหา เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50TH จำนวน 8 ลำ งบ 8 พันล้านบาท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนการประชุม มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะเข้าพบ ครม.เพื่อประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายดอกบานชื่อ สัญลักษณ์ วันเมตตาปัญญาอ่อน ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ส่วนการประชุม ครม.วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจคือ พลเอกประวิตร เสนอที่ประชุมรับทราบโครงการการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบิน ขับไล่ขั้นต้น T-50TH ของเกาหลีใต้ ระยะที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง วงเงิน 8,800 ล้านบาท งบประมาณผูกพัน 3 ปี ซึ่งหลัง ครม.รับทราบกองทัพอากาศจะเดินทางไปลงนามจัดซื้อในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ทีประเทศเกาหลีใต้

ขณะเดียวกันจับตาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ซี 11 ระดับปลัดกระทรวง ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย เปิดเผยว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อเสร็จแล้วจำนวน 10 กระทรวง จากทั้งหมด 14 หน่วยงาน หากส่งรายชื่อทันวันนี้ ก็จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม

โดย 10 กระทรวงที่จัดทำรายชื่อแล้วเสร็จ คือ กระทรวงพานิชย์ เสนอชื่อ นางนันทวรรณ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายในประเทศ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์


-กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอชื่อ นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

-กระทรวงแรงงาน เสนอ นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน

-กระทรวงสาธารณสุข เสนอชื่อ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
-นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้ามห้วยมานั่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จากเดิมจะไปนั่งปลัดกระทรวงแรงงาน แต่โดนคนในกระทรวงแรงงานต่อต้าน

-นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แทน ซึ่งก็เป็นการย้ายข้ามห้วยมาจากกระทรวงมหาดไทย

ส่วนเก้าอี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังคงเสนอนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งถูกเสนอชื่อมา 4 ครั้งแล้ว
 
ส่วนตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ หรือ สขช.เสนอชื่อนายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ รองผู้อำนวยการ สขช. อาวุโสอันดับ 1 ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสขช.แทน

ขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ทหาร หรือ นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการสมช. ขึ้นดำรงตำแหน่ง ต้องรอเสนอชื่อให้ที่ประชุม สมช. ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ พิจารณาตามธรรมเนียมเสียก่อน เช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหม ที่ต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง ด้านกระทรวงพลังงานรายชื่อยังไม่แล้วเสร็จ

ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมจะเสนอให้ ครม.เห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ช่วง กทม.- นครราชสีมา วงเงิน 1.97 แสนล้านบาท พร้อมรายละเอียดภาพรวมโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน