Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

นายกรัฐมนตรี ระบุรัฐบาลเตรียมกราบบังคมทูลขอพระราชทานจัดงานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกรัฐมนตรี  ระบุรัฐบาลเตรียมกราบบังคมทูลขอพระราชทานจัดงานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกรัฐมนตรี  ระบุรัฐบาลเตรียมกราบบังคมทูลขอพระราชทานจัดงานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม พร้อมเตือนสติคนไทยช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ให้ตั้งใจทำความดี มีหิริโอตัปปะ และขอให้เลือกอาหารถวายพระ ที่ไม่หวาน หรือเค็ม จนเกินไป เพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

      ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ทำดีปฏิบัติชอบ" มา ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้แก่เบญจศีล รักษาศีล 5 โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์ ฆราวาส พิธีเจริญพุทธมณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรมวงศานุวงค์ พิธีธรรมยาตราอัญเชิญเครื่องสักการะบูชา หล่อเทียน พิธีแห่เทียนพรรษาและจุดเทียนพรรษา ณ บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

      นายกรัฐมนตรี ยังได้รับฟังเพลง วันอาสาฬหบูชา จากเด็กนักเรียน โดยขอให้ทุกคนต้องทำความดี ในขณะที่ผู้ใหญ่ต้องมีความละอายต่อบาปหรือมี หิริโอตัปปะ เป็นตัวอย่างให้กับเด็ก อีกทั้งต้องทำความดีทั้งกาย วาจาและใจ  นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายพระ  ขณะเดียวกันก็ได้ชื่นชมการแกะสลักเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสวยงามมาก

      พร้อมกันนี้ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ "สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้ อย่าลืมตักบาตร ถาม(สุขภาพ)พระ" โดยจัดตัวอย่างอาหารใส่บาตรยอดนิยม ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและแนะนำอาหารใส่บาตรที่ดีต่อสุขภาพ  ซึ่งปัจจุบันพบว่าอาหารใส่บาตรส่วนใหญ่มีไขมันสูง โปรตีนและผักน้อย ส่งผลให้เกิดโรคในพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคปอด หัวใจ จึงแนะนำให้ใส่อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ เช่น เมนูปลา ขายผัก และน้ำปานะหวานน้อย

      ซึ่งนายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้ เพราะค่านิยมของคนไทย นิยมนำสิ่งดีๆมาถวายพระ ดังนั้นการจะให้ลดเมนูถวายพระ น่าจะทำไม่ได้ แต่ต้องลดในส่วนของน้ำตาลหรือเกลือที่ประกอบอาหารแทน ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพให้กับทุกคน

      ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์งาน Startup Thailand 2017 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยนายกรัฐมนตรี ฝากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ว่าจะทำสิ่งใดต้องมีเหตุผลปละพอประมาณที่สำคัญต้องมีการขยายต่อไปยังชุมชน หรือตั้งเป็นวิสาหกิจ เพื่อสังคมต่อไป ในขณะเดียวกันต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชนว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเรื่องต่างๆ

     หลังการประชุมเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมกราบบังคมทูลขอพระราชทานจัดงานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม ทำเนียบรัฐบาลจะจัดพิธีทำบุญ 5 ศาสนา และจะพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง

     ขณะเดียวกันที่ประชุม ครม.วานนี้ได้มีการถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชันษา ครบ 5 รอบ 60 ชันษา ด้วย

      นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะนำโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่ม ไปสู่การปฏิบัติ ให้ครบทุกพื้นที่ในกทม.และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างพลังประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการ ในการแก้ปัญหา ขยะ แหล่งน้ำ และกำจัดวัชพืช เพื่อประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเอง

      นายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจและผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วจำนวน 36 คนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ มีพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งพลเอกบุญสร้างจบการศึกษาระดับดอกเตอร์ และจบจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา (The United States Military Academy at West Point) เป็นคนที่ไว้ใจได้ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์ของตน จึงเชื่อมั่นวิจารณญาณการทำงานที่เหมาะสม

     ส่วนกรรมการอีก 35 คน ประกอบด้วย ข้าราชการตามตำแหน่ง จำนวน 5 คน คนที่ไม่ได้เป็นตำรวจ 15 คน และข้าราชการตำรวจ 15 คน ซึ่งมีรายชื่อครบแล้ว  ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนหรือแต่งตั้งเพิ่มเติมกรรมการได้อีก อย่างไรก็ตามตนได้ให้แนวทางการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้แล้ว ซึ่งมีภารกิจที่ต้องทำ 3 ส่วน คือด้านองค์กร บุคลากร และด้านกฎหมาย มีเวลาการทำงาน 9 เดือน แต่ตอนนี้เหลืออีก 8 เดือนกว่าที่ต้องทำเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จ ซึ่งพลเอกบุญสร้างจะนัดประชุมหารือกับกรรมการทั้งหมดต่อไป

     อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้แต่งกลอนขึ้นอีกหนึ่งบท ชื่อ "กำลังใจครม. เพื่อให้กำลังใจ ครม.ในการทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน