Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

นายกฯลงพื้นที่สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคใต้ พาประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

นายกฯลงพื้นที่สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคใต้
พาประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา เรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การว่า รัฐบาลชุดนี้เข้ามาทำงาน และนำผลการศึกษาวิจัย เข้ามาพัฒนา เดินหน้าประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ประเทศ ที่ตั้งไว้ ซึ่งต่างจากอดีตที่เน้นทำงานตามนโยบายพรรค อีกทั้งประเทศไทยก็ติดกับดับเป็นประเทศรายไ้ด้ปานกลาง และวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ ไม่ใช่บริหารประเทศ เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วันนี้ รัฐบาลจึงได้จัดสรรเงินงบประมาณลงพื้นที่ให้มากพอสมควร และแบ่งการพัฒนาประเทศเป็นภาคด้วย เพื่อให้เกิดความพัฒนา ความร่วมมือให้ได้บนความแตกต่าง ซึ่งความขัดแย้งในสังคมเป็นเรื่องปฎิเสธไม่ได้ ทุกคน คืนคนที่ต้องพัฒนาประเทศ ไม่รวมแรงงานแฝงที่ ถือว่า เข้ามาช่วยงานคนไทยไม่ทำ

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยต้องคำนึงถืงเรื่องการขาดแคลนแรงงานจากที่ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และเวลานี้ต้องเริ่มที่เรื่องที่ทำให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ อะไรที่ทำได้ทำไปก่อน เพราะเรื่องความขัดแย้ง การทะเลาะกันทำให้ประเทศไทยเป็นไทยแลนด์ 4.0ได้อย่างไร วันนี้เปิดกระบวนการรับฟังและยินดีรับการตรวจสอบ ขอยืนยันว่า รัฐบาลนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่ามีที่มาอย่างไร แต่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ทั้งสะสางเรืองเดิมและเริ่มต้นเรื่องใหม่ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง เพื่อถึงเป้าหมายคือปลายทาง โดยเฉพาะการศึกษา ที่ต้องพัฒนา ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ลดการจ้างต่างประเทศในสาขาที่ประเทศไทยขาดแคลน ขณะที่ระบบการศึกษา ต้องสอนเรื่องกระบวนการคิด ต่อยอด ทางความคิด โดยเฉพาะ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นักวิจัย วิศวกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ยาก และหาผู้เรียนยาก ไม่ใช่แค่คิดเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียว ไม่เช่นนั้นประเทศจะเป็นไทยแลนด์ 4.0ได้อย่างไร และกลับไปเป็นประเทศยากจนเหมือนเดิม

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การทำงานของรัฐบาลจะเริ่มพัฒนาภาตตะวันออก ก่อนเพราะมีความพร้อมในการขยายตัวได้ และจะมาสู่ภาคอื่นร่วมด้วย และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการสร้างเมืองคู่ ภาคธุรกิจระหว่างกัน ซึ่ง จังหวัด สงขลารวมอยู่ด้วย พร้อมเน้นย้ำขอให้คนไทยทุกคนน้อมนำ โครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ที่ริเริ่มไว้ และในหลวงรัชกาลที่ 10 สานต่อ โดยที่รัฐบาล น้อมนำ มาดำเนินการต่อ โดยเฉพาะงานวิจัยทางการเกษตร ส่วนที่รัฐบาลถูกกล่าวหาว่ามีผลงานน้อยเกินไป เป็นเพราะต้องวนเวียนอยู่กับการแก้ปัญหาเดิม ที่ไม่มีใครทำ แต่ก็พยายามทำต่อไปอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในท้องถิ่น ขอประชาชนเข้าใจ อย่ารีบตำหนิการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายอำเภอ แต่หากทำได้ไม่ดีจริง ก็ให้แจ้งมาจะดำเนินการให้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นคง ก็คงมีแต่คำถามว่าจะสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้เมื่อไหร่ ซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวก็จับได้ เพราะคนเลวอยู่ได้ไม่นาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน