Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

นายกฯ ปฏิเสธการใช้เงินคงคลังเพื่อภารกิจรักษาความสงบ ยันการเบิกจ่ายเป็นไปตามขั้นตอน

          นายกฯ ปฏิเสธข้อสังเกตในการใช้เงินคงคลังเพื่อภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย จนเป็นเหตุให้เงินคงคลังลดลง โดยยืนยันว่างบรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นการเบิกจ่ายตามขั้นตอนปกติ พร้อมขอโทษ หลังฉุนสื่อซักวานนี้

          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอโทษกรณีใช้อารมณ์ในการตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารเงินคงคลังของรัฐบาล เนื่องจากวานนี้มีหลายภารกิจและการทำงานก็มีความกดดัน จึงทำให้หงุดหงิดเมื่อถูกถามในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงไปแล้วหลายครั้งและยืนยันไม่เคยปกปิดข้อมูลด้านการบริหารการเงินการคลัง พร้อมชี้แจงว่า เงินคงคลังและเงินสำรองระหว่างประเทศเป็นคนละส่วนกัน ซึ่งเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยมีความเข้มแข็งและมีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 18 ของโลก ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ซึ่งรัฐบาลจะไม่นำเงินส่วนนี้ออกมาใช้ แต่เงินคงคลังที่เหลือขณะนี้ ถือว่าเพียงพอ และสามารถกู้มาเพิ่มได้หากจำเป็นต้องนำไปใช้ในโครงการต่างๆ แต่ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องกู้เงินมาเก็บไว้ หรือเตรียมแผนรองรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่น เพราะกระทรวงการคลังได้ชี้แจงรายะเอียดไปหลายครั้งแล้ว

          นายกรัฐมนตรี ยังปฏิเสธข้อสังเกตในการใช้เงินคงคลังเพื่อภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย จนเป็นเหตุให้เงินคงคลังลดลง โดยยืนยันว่างบรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นการเบิกจ่ายตามขั้นตอนปกติ และเป็นไปตามความเป็นจริง เช่นเดียวกับการขออนุมัติงบประมาณในส่วนอื่น โดยไม่มีการใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้หากมีข้อสงสัย

          นายกรัฐมนตรี เปิดเผยด้วยว่า ได้ทาบทามบุคคลภายนอก กว่า 40 คน เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ นักธุรกิจ และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิรูป เพื่อจัดสรรให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะ โดยในส่วนของคณะกรรมการปรองดองนั้น มีบุคคลที่ปรากฎในข่าวตอบรับเข้าร่วม 3-4 คน รวมถึงนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ส่วนนายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎร อาวุโส ให้เหตุผลเรื่องสุขภาพ ไม่เอื้ออำนวย แต่พร้อมส่งคณะทำงานเข้าร่วมงานกับ ป.ย.ป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน