Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

นายกฯ เปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย เตาปูน-บางซื่อ ใช้บริการได้เที่ยงนี้


นายกฯ เปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย เตาปูน-บางซื่อ ใช้บริการได้เที่ยงนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วง เตาปูน-บางซื่อ ภายใต้แนวคิด "ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน" โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลเอกยอดยุทธบุญญาธิการ ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)และ คณะผู้บริหาร รฟม. เข้าร่วมในพิธี

โดยโครงการรถไฟฟ้าสายน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-บางซื่อ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) มีระยะทาง ประมาณ 1.2 กิโลเมตร  เพื่อให้สามารถย่นระยะเวลาการเดินทางช่วงเตาปูนถึงบางซื่อ เหลือประมาณ 2 นาที ซึ่งผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนระบบขบวนรถ ที่สถานีเตาปูน และจ่ายค่าเข้าระบบเพียงครั้งเดียว สำหรับผู้ถือบัตรโดยสาร MRT และ MRT PLUS นอกจากนี้ รฟม.ยังคงอัตราค่าโดยสารของสายฉลองรัชธรรมตามโปรโมชั่นเดิม จนถึง 31 มกราคม 2561 คือ 14-29 บาท ในวันทำงาน และ 15 บาท ตลอดสายในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า เส้นทางส่วนเชื่อมต่อขยาย ถือเป็นหนึ่งในในการปฎิรูปประเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มทุกด้าน โดยเฉพาะ การทำให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ เพื่อใช้บริการขนส่งที่ทันสมัย ซึ่งขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจการเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ของรัฐบาลที่เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาทั้งในอดีต และวางแนวทางพัฒนาในอนาคต ซึ่งบางครั้งจะต้องไม่มองเพียงมิติของกำไรหรือขาดทุนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองถึงคุณค่า และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยเฉพาะการส้รางและกระจายรายได้ รวมถึงการขยายเมืองใหม่ ไปทั่วประเทศ โดย ยืนยันว่ารัฐบาลจะตรวจสอบทุกโครงการอย่างโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงทางกายภาพ และการไปมาหาสู่ของประชาชน หรือ ที่เรียกว่าการปฎิรูปด้านการขนส่งมวลชน ที่จะป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการเชื่อมโยงแต่ละเส้นทางจะต้องผนวกกันให้ได้ในปี 2563 นี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสะบายกับประชาชน และคาดว่าหากสามารถพัฒนาระบบขนส่งมวลชนได้แล้วเสร็จทั้งหมด. ก็จะทำให้ราคาค่าใช้บริการลดลงได้ในอนาคต

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังฝากไปยังภาคเอกชน ให้ช่วยลดราคาค่าบริการต่าง แม้จะเข้าใจว่าภาคเอกชนจะต้องดำเนินธุรกิจให้ได้ผลกำไร แต่อยากให้นึกถึงประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา และผลประโยชน์ก็จะกลับมาสู่ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคเอกชน

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยังฝากให้เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ หากเกิดเหตุขัดข้องระหว่างวัน เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมตรียังอวยพรให้ทุกคนมีความสุข เดินทางอย่างปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง ในช่วงวันมหามงคล 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ และที่ผ่านมาก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานความห่วงใยในทุกๆเรื่อง  และรัฐบาลได้นำพระราโชบาย มาปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกคนยึดมั่นในหลักชัยของประเทศ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัริย์  และในส่วนของรัฐบาลก็จะเพิ่มเติมในส่วนของประชาชน ที่เป็นหัวใจหลักในการทำงานของรัฐบาล ซึ่งตนเองคิดนโยบายทุกวันเพื่อประชาชน และทุกคนหรือหัวหน้างานต้องคิดทำเพื่อประชาชน จะได้เป็นกุศล

นายกรัฐมนตรียอมรับว่าส่วนตัวแบกรับในหลายเรื่อง แต่ไม่เคยกลัว เพราะตนเองทำเพื่อชาติและประชาชน และหวังว่า กุศลที่สร้างและสิ่งที่ทำจะช่วยปกป้องตนเองในวันข้างหน้า เพราะคงไม่มีใครช่วยผมได้อยู่แล้ว

หลังทำพิธีเปิดเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ร่วมโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จากสถานีเตาปูน ไปตามทางวิ่งลดระดับลอดอุโมงค์ที่สถานีบางซื่อ และเดินทางต่อเนื่องไปยังสถานีกำแพงเพชร  จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ ไปยังสถานีสนามไชย เพื่อเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วง กัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ก่อนจะนั่งรถราง ลอดอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้แม้น้ำเจ้าพระยา จากสถานีสนามไชยไปยังสถานีอิสรภาพ เพื่อเชื่อมชมความคืบหน้าการออกแบบตกแต่ง สถาปัตยกรรม ภายในของสถานีรถไฟฟ้าทั้งสองแห่ง

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ มีนะยะทางรวมประมาณ 27 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นสองช่วง คือหัวลำโพง-บางแค แระกอบด้วย โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน ระยะทาง5 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 4 สถานี  และทางวิ่งยกระดับ 9 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ 7 สถานี ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ มีทางวิ่งยกระดับทั้งหมด 13 กิโลเมตร มีสถานรัรถไฟฟ้าจำรวน 8 สถานี

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดเดินรถ ช่วงหัวลำโพง-บางแค ได้ในปี 2562 และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ในปี 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน