Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

นายกฯ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า จำนวน 20 กระทรวง ที่กระทรวงแรงงาน โดยมีพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และข้าราชการในกระทรวงให้การต้อนรับ ทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรี ได้สักการะพระพุทธสุทธิธรรมบพิตรก่อนเยี่ยมชมบูธของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมว่า การประชุมวันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเหลือเวลาอีก 3 เดือน ที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณในเดือนกันยายน และ งบประมาณใหม่จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ดังนั้น 3 เดือนนี้ จะต้องเตรียมการทั้งหมด เพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนให้ได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องบูรณาการร่วมกัน เช่น การค้ามนุษย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนสำคัญที่เราต้องแก้ไขต่อไป รวมถึงวาระแห่งชาติอื่นด้วย ทั้งนี้ ได้รับทราบจากปลัดกระทรวงแรงงานว่า มีการหารือในระดับปลัดกระทรวงร่วมกันในช่วงเย็นหรือมืดค่ำอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนร่วมมือกัน เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นได้โดยเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และ ไม่ติดเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการทำงานนั้นจำเป็นที่จะต้องกำหนดกรอบการทำงานในช่วง 3 เดือนนี้ และ ในปีงบประมาณต่อไป ที่จะต้องเดินหน้าไปตามโรดแมปที่ได้กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า ซึ่งจะต้องติดตามและกำกับดูแลให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลสัมฤทธิที่รัฐบาลต้องการ อย่างน้อยก็มีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ การต่อยอด รวมไปถึงการแก้ปัญหาเดิม ที่ทุกกระทรวงต้องร่วมมือกัน

ด้านปลัดกระทรวงแรงงานได้รายงานสรุปภารกิจที่สำคัญ ต่อที่ประชุม ทั้งการดูแลแรงงานในระบบ และนอกระบบ โดยเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เพื่อเตรียมคนไทยรองรับยุค 4.0 และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล พัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาให้คนมีคุณค่าในทุกช่วงอายุ ขณะเดียวกันได้วางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตามเป้าหมายของ PM Target โดยขอความร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายปี2565 ภายใต้คติ “คนไทยไม่มีใครจน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2559 พบว่า ประชากรวัยแรงงานมีมากถึง 38.68 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศ จำนวน 65.72 ล้านคน กระทรวงแรงงานจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน