Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

นายกฯ เยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จ.สุพรรณบุรี

นายกฯ เยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จ.สุพรรณบุรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมายังโรงเรียนเกษตรกรชาวนา สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว งานเครื่องมือวิจัยข้าว และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนเกษตรกรชาวนา และการสาธิตการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวนาได้รับการฝึกอบรมตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยการฝึกอบรมในแปลงนานี้เกษตรกรจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ มีแปลงทดลองเพื่อการเรียนรู้ ฝึกการคิด วิเคราะห์ ก่อนตัดสินใจ โดยมีการทำงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช เรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช หรือวัชพืช การปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และการเสริมวิชาการองค์ความรู้ต่างๆ จนได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย ตลอดจน
การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีข้อมูล มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการสินค้าข้าว ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงกลุ่มการผลิตเข้าสู่ตลาดได้ ตลอดจนสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี แสดงความดีใจ ที่ได้เดินทางมาพบชาวนา และผู้นำท้องถิ่น และภูมิใจที่โรงเรียนแห่งนี้ สามารถสร้างชาวนาที่มีคุณภาพได้ ด้วยการร่วมมือกัน ต้องทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลง ยืนยันรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญชาวนามากที่สุด เพราะพื้นเพตนเองเคยเป็นเกษตรกร ชาวนามาก่อน และนับจากนี้ จะส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวพันธ์ุใหม่ และปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อยกระดับการขายข้าว และการตลาด ซึ่งพบว่า จ.สุพรรณ ฯสามารถปลูกข้าวน้ำตาลน้อย หรือ กข.43ก่อนจะพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆเกิดขึ้น เช่นขณะนี้สามารถผลิตข้าวกลิ่นใบเตยได้ จึงอยากให้พัฒนาต่อ เช่นข้าวกลิ่นช็อคโกเล็ตหรือกลิ่นสตอเบอรี่ รวมถึงแปรรูปเป็นเครื่องสำอางค์ ที่ตนเองได้ใช้อยู่ ไม่กลัวว่าจะเป็นอันตราย เพราะเชื่อว่าทำงานด้วยความตั้งใจ ความดีจะช่วยคุ้มครอง และให้คำมั่นชาวนา จะให้กะทรวงเกษตรกรและสหกรณ์เดินหน้าสานต่อโรงเรียนชาวนาต่อไป พร้อมกันนี้ให้พัฒนาการทำนา และข้าว ให้เป็นการท่องเที่ยวและบริการ สร้างเรื่องราวให้น่าติดตาม และน่าสนใจ นำมาสู่การเชื่อมโยงธุรกิจในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

นายประภัตร โพธสุธน อดีตเลขาธิการพรรคชาติไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ จ.สุพรรณฯ และเปิดใจรับนักการเมือง ที่บางคนยังมีดีอยู่ ไม่ได้เลวทุกคน อีกทั้งขอให้นายกฯสนับสนุนงบประมาณให้ชาวนา เช่นเดียวกับงบลงทุนรถไฟ อีกทั้งขอให้กระทรวงเกษตรฯส่งน้ำให้ชาวนา ทำนา 2 ครั้ง ส่วนการเลือกตั้งถ้ามีเร็วแล้วบ้านเมืองมีความขัดแย้งก็ไม่มีประโยชน์ เพราะการเลือกตั้งจะต้องมีการปราศัยโจมตีกัน หากนายกฯบริหารประเทศต่อ จัดสรรงบประมาณให้เกษตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจะเป็นนายกฯต่ออีก 8 ปี ก็ไม่มีปัญหา

นายวราวุธ ศิลปอาชา บุตรชายนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี กล่าวว่าหากรัฐบาลจะสนับสนุนให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตนเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ส่วนวันเลือกตั้งอยู่ที่ไหนยกรัฐมนตรีจะเป็นคนตัดสินตนเองรเล่นตามกติกาเหมือนนัก

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า วันนี้ได้ทำทุกอย่างตามกติกา และขอให้ร่วมมือกัน และไม่สร้างความขัดแย้ง ทุกอย่างก็ทำให้ประเทศเดินหน้าได้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียนเกษตรกรชาวนาและชาวสุพรรณบุรี ก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกรัฐมนตรีเผยพร้อมพูดคุยนักการเมืองที่ดีร่วมแก้ปัญหาบ้านเมืองยืนยันหนึ่งเสียงประชาชนมีความสำคัญต่อการเลือกตั้งแต่ต้องเลือกคนที่ดีทำให้ประเทศเดินหน้าได้ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั่งรถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตภายในโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมระบุว่าดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยือนประชาชนทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคกลาง จะต้องเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคตะวันตกและตะวันออก และทุกภูมิภาคต่อไป

ทั้งนี้ยังดีใจที่ได้พบปะผู้นำกลุ่มเกษตรกร ได้สะท้อนความภูมิใจชาวนาที่ต้องการให้ขยายโครงการโรงเรียนเกษตรกรชาวนาต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดและการเปลี่ยนแปลงของประชาชน และทำให้เห็นว่าอนาคตของประเทศจะเปลี่ยนแปลงได้โดยประชาชนทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง ดังนั้นหนึ่งคะแนนเสียงจึงมีความสำคัญในการเลือกตั้ง ก่อนที่กลุ่มคนเหล่านี้จะรวมพลังกันเพื่อประชาชนต่อไป นับจากนี้ทุกคนจึงต้องช่วยกันลดปัญหาโดยเฉพาะความขัดแย้ง เพราะจะสามารถลดปัญหาลงได้มาก เพราะหลายสิ่งเดินหน้าไม่ได้เพราะเกิดความขัดแย้ง และติดกับความคิดเดิมๆ

ซึ่งการพบปะนักการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่วันนี้ถือเป็นนักการเมืองที่ดีมีความเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งยินดีที่จะแลกเปลี่ยนและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกพรรค เพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้เหมารวมว่านักการเมืองทั้งหมดไม่ดี แต่คนไม่ดีก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ดังนั้นตนเองจึงไม่ได้เป็นศัตรูใคร หากนักการเมืองหรือทุกคนยอมรับในกระบวนการยุติธรรมนั้นคือประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีทุกอย่างจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนและนักการเมืองที่ดี ซึ่งส่วนตัวนั้นยินดีพูดคุยพบปะขอให้พูดคุยในเรื่องที่เป็นประโยชน์เช่นมีแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างไร ไม่ใช่พูดแต่ความขัดแย้งหรือพูดแต่ปัญหา โดยไม่เสนอวิธีการแก้ เช่นการเปิดเวทีปรองดองหลายครั้งที่ผ่านมาบางกลุ่มกลับไม่ฟังแนวทางที่รัฐบาลชี้แจง

ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้และได้พบปะกับนักการเมือง จะถือว่าการทำงานของรัฐบาลไม่เสียเปล่าหรือไม่นั้น อยู่ที่ประชาชนจะให้คำตอบ

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า อยากให้ประชาชนทั่วไปคำนึงถึงความยากลำบากของชาวนาในการทำนาดังนั้นเวลากินข้าวนึกถึงความลำบากของชาวนาไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน