Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

น้ำท่วมตัดขาดหมูบ้านเป็นเกาะกลางน้ำ

น้ำท่วมตัดขาดหมูบ้านเป็นเกาะกลางน้ำที่ยโสธร

จังหวัดยโสธรได้มีประกาศแจ้งเตือนประชาชนฉบับที่ 8 เรื่องสถานการณ์น้ำในจังหวัดยโสธร จากการเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์ ถึงขณะนี้ ระดับน้ำในลำน้ำยังเริ่มลดระดับลง ระดับน้ำในแม่น้ำชีบริเวณเขตเทศบาลเมือง เริ่มทรงตัว (สูงกว่าเวลา 12.00 น. ของเมื่อวานนี้ 4 เซนติเมตร) และในขณะที่ระดับน้ำในอำเภอคำเขื่อนแก้วยังมีการเพิ่มขึ้น และอำเภอมหาชนะชัยกับอำเภอค้อวัง ระดับน้ำในวันนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่จุดวัดระดับน้ำที่อำเภอมหาชนะชัย ระดับเพิ่มจากเมื่อวานนี้ 38 เซนติเมตร และเริ่มทรงตัว มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นในขณะนี้ จำนวน 16 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลดู่ทุ่ง 2 หมู่บ้าน (บ้านโนนจำปา หมู่ 1 บ้านม่วงอ่อน หมู่ 8 ) ตำบลค้อเหนือ 6 หมู่บ้าน (บ้านดอนยาง หมู่ 6 บ้านดอนกลอย หมู่ 8 บ้านโนนหัน หมู่ 9 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 10 บ้านแจ้งน้อย หมู่ 12 บ้านหนองหว้า หมู่ 13) ตำบลเขื่องคำ 4 หมู่บ้าน (บ้านคุยสำโรง หมู่ 2 บ้านปากเป่ง หมู่ 3 บ้านดอนแก้ว หมู่ 7 บ้านหนองหอย หมู่ 8) ตำบลขุมเงิน 1 บ้าน (บ้านคุยตับเต่า หมู่ 5) และ ตำบลสำราญ 1 หมู่บ้าน (บ้านหัวคำ หมู่ 4 ) อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกุดกุง 1 หมู่บ้าน (บ้านทรายงาม หมู่ 5) ตำบลสงเปือย 1 หมู่บ้าน (บ้านดอนขะยอม หมู่ 4) และตำบลย่อ (บ้านย่อ)โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชน ได้สนับสนุนเรือให้ประจำหมู่บ้าน จัดเจ้าหน้าที่อำเภอรับผิดชอบประสานงานรายหมู่บ้าน นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม ไปดูแลพี่น้องประชาชน และหญ้าอาหารสัตว์ ในหมู่บ้านต่างๆ

สืบเนื่องจากน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่อยู่อาศัยหรือถนนทางเข้าออกหมู่บ้านกระทบการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในบางหมู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในตัวเมืองและนักเรียนมัธยมที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนประจำอำเภอ ทางจังหวัดจึงได้อำนวยการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ทำงานและนักเรียนดังนี้

1 ประสานขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าแม็คโคร และห้างบิ๊กซี ขอปรับกะเวลาการทำงานของพี่น้องประชาชนในตำบลเขื่องคำ ที่เดิมเลิกทำงานกะดึก มาทำงานในกะกลางวันแทน จำนวน 6 ราย

2 ประสานขอความร่วมมือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จัดห้องในหอพักนักเรียน เพื่อให้นักเรียนจากหมู่บ้านที่ต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ได้พักอาศัย เพื่อความปลอดภัยไม่ต้องเดินทางกลับเข้าออกหมู่บ้าน และจังหวัดจะจัดรถรับส่งนักเรียนไปโรงเรียนทุกวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน