Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

บิ๊กตู่ ชื่นชมศาลยุติธรรมนำเทคโนโลยีใช้พัฒนางานเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน


บิ๊กตู่ ชื่นชมศาลยุติธรรมนำเทคโนโลยีใช้พัฒนางานเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมความก้าวหน้าของศาลยุติธรรมโดยเฉพาะศาลแพ่งที่ได้นำระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Filing ที่เปิดให้ทนายความสามารถยื่นฟ้องคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือน พ..ที่ผ่านมา โดยเริ่มนำร่องใน 3 ศาล คือ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลแพ่งธนบุรี ครอบคลุมการยื่นฟ้องในคดีซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จำนอง จำนำ กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน และบัตรเครดิต

หากทุกภาคส่วนคิดที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนางานหรือพัฒนาตนเองตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คนไทยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประเทศจะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการขยายผลไปยังศาลอื่น ๆ เช่น ศาลแขวงทั่ว กทม. ศาลจังหวัดรอบ กทม. ศาลประจำภาค ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยประโยชน์ของ e-Filing คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปศาล

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังระบุว่าการปฏิรูประบบราชการในวันนี้มี 3 เรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือ 1.การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ 2.การเชื่อมโยงข้อมูลทางราชการ 3.ข้าราชการต้องปรับตัวให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนั้นรัฐบาลได้จัดทำ Digital Government Data รวบรวมข้อมูลประชาชนไว้ในฐานข้อมูลภาครัฐ เมื่อประชาชนไปติดต่อหน่วยราชการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ไม่จำเป็นต้องนำสำเนาเอกสารติดตัวไปเป็นจำนวนมาก

...อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ..2558 เป็นกฎหมายสำคัญอีกตัวอย่างที่รัฐบาลต้องการลดภาระของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะเมื่อขั้นตอนต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วขึ้น ก็จะเกิดความน่าสนใจในการประกอบธุรกิจ ช่วยดึงดูดนักลงทุนได้ สิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามร่วมกันของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้นติดต่อกัน จนในปีนี้เลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 27”

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ใช่เรื่องของนักธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่จะลุกขึ้นมาปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ทำในสิ่งเดิม ๆ แต่คิดและทำสิ่งใหม่ ๆ ด้วยพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน