Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

บิ๊กป้อม สั่งเพิ่มความเข้มงวดสถานทูตรัสเซีย หลังเกิดเหตุระเบิดรถไฟใต้ดิน!

บิ๊กป้อม สั่งเพิ่มความเข้มงวดสถานทูตรัสเซีย หลังเกิดเหตุระเบิดรถไฟใต้ดิน!

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิด รถไฟฟ้าใต้ดินที่รัสเซีย ว่า เราทำมาตลอด ไม่มีอะเพิ่มเติม ก็เพิ่มความระมัดระวัง แต่ก็เพิ่มความเข้มงวดที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียมากขึ้น โดยให้ตำรวจดำเนินการ ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติประจำอยู่แล้ว ส่วนวาระในการหารือกับนาย Kirill Barsky (คีริลล์ บาร์สกี) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ว่า ไม่มีการหารือเรื่องก่อการร้าย

ขณะที่บรรยากาศการรักษาความปลอดภัยภายในกระทรวงกลาโหม เป็นไปอย่างเข้มงวด หลังมีการเพิ่มมาตรการให้บุคคลภายนอก ต้องแลกบัตรและผ่านเครื่องสแกนโลหะและวัตถุอันตรายยกเว้นบุคคลสำคัญ เช่น เอกอัครราชทูต หรือ รัฐมนตรีของประเทศต่างๆที่มาเยือนกระทรวงกลาโหม ที่อนุโลมให้ ซึ่งผู้ติดตามคณะเอกอัครราชทูตัสเซีย ที่มาในวันนี้ ก็ต้องผ่านการตรวจสอบตามระเบียบเช่นกัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า เอกอัครราชทูครัสเซีย ได้ลงจากรถพร้อมคณะ ที่เข้าไปผ่านการตรวจสอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน