Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ปชป. พร้อมร่วมมือกระบวนการปรองดอง องอาจ ย้ำ อำนาจเบ็ดเสร็จจะไม่ช่วยทำให้เกิดการปรองดองที่เบ็ดเสร็จ

ปชป. พร้อมร่วมมือกระบวนการปรองดอง องอาจ ย้ำ อำนาจเบ็ดเสร็จจะไม่ช่วยทำให้เกิดการปรองดองที่เบ็ดเสร็จ

(13 ก.พ.2560) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเชิญพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองต่างๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.เป็นต้นไปนั้น ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้รับหนังสือเชิญให้ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีปรองดองในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ.นี้

     ซึ่งขณะนี้ทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กำลังพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ เชื่อว่าความคิดเห็นของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการในการนำไปบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เราอยากเห็นก้าวแรกของการเปิดเวทีเพื่อความสามัคคีปรองดองครั้งนี้เป็นเวทีที่ทุกฝ่ายเปิดใจแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความจริงใจต่อประเทศชาติบ้านเมืองโดยรวม เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าร่วมกัน

     ในส่วนของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองแม้จะแต่งตั้งโดย คสช. ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือก็ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า อำนาจที่เบ็ดเสร็จจะไม่ช่วยทำให้เกิดการปรองดองที่เบ็ดเสร็จได้ มีแต่การเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงก็จะช่วยทำให้การปรองดองมีความเป็นไปได้มากขึ้น

     เพื่อให้การทำงานเพื่อความสามัคคีปรองดองเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการคณะกรรมการควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. เปิดใจกว้างรับฟังข้อมูลรอบด้าน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาทางออกเพื่อนำไปสู่การปรองดอง

2. ไม่มีการแสดงออกใดๆ ที่บ่งบอกว่ามีธงไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่าประสงค์จะใช้วิธีการปรองดองแบบไหน อย่างไร ต้องแสดงออกถึงความเป็นกลางในการรับฟังข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ อย่างชัดเจน

3. เปิดเวทีให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนการของการปรองดอง

4. แสดงออกถึงความตั้งใจในการทำงานให้เกิดผลอย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเต็มใจ และมั่นใจที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 22.30 น. ทางช่อง 7 สี”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน