ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ปภ.ประกาศเขตภัยแล้งฉุกเฉิน 14 จังหวัด ขอใช้น้ำประหยัด

ข่าวด่วนวันนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 14 จังหวัด 58 อำเภอ 276 ตำบล ได้แก่ภาคเหนือ 5 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ ภาคอีสาน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม และบุรีรัมย์ ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี เพชรบุรี และภาคตะวันออก 3 จังหวัดได้แก่ จ.สระแก้ว จันทบุรี และชลบุรี

     ส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นได้ประสานจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการสำรวจปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ พร้อมกับประเมินและจัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ รวมถึงวางแผนจัดหาแหล่งน้ำสำรองและมาตรการรองรับกรณีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดหาเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำให้บริการเติมน้ำใส่ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำให้เหมาะสม โดยวางแผนการใช้น้ำที่มีปริมาณจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณ เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่ภาครัฐกำหนด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: