Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ประชุมแก้ระเบียบหน่วยงานราชการ ก่อนเรี่ยไรเงินต้องขออนุญาต ฝ่าฝืนผิดวินัย

ประชุมแก้ระเบียบหน่วยงานราชการ
ก่อนเรี่ยไรเงินต้องขออนุญาต ฝ่าฝืนผิดวินัย

นายออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรเงินของหน่วยงานรัฐ (กคร.) ครั้งที่ 10/2560 ว่า ในการประชุมครั้งนี้จะมีการปรับแก้ระเบียบสำหรับหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานที่จะจัดให้มีการเรี่ยไรเงิน ในโอกาสต่างๆทุกกรณี โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน จะต้องทำเรื่องขออนุญาตมายังมายังสำนักปลัดสำนัดนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาก่อนทุกครั้ง รวมไปถึงกรณีโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง รับบริจาคเงินสร้างห้องสมุด หรือห้องคอมพิวเตอร์ หรือกรณีต่างๆ ต้องส่งเรื่องไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ส่งต่อมายังสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย

โดยการดำเนินการจะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์และวงเงินที่ชัดเจน ทั้งนี้หากไม่มีการขออนุญาต ก็จะถือว่ามีความผิด ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการทุจริตเงินอุดหนุนวัด นายออมสินกล่าวว่า เบื้องต้นทราบว่า ปปป. ได้ส่งเรื่องให้ ปปช. ดำเนินการแล้ว ซึ่งตนเองอยู่ระหว่างการขอให้สรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้ เบื้องต้นยังไม่ทราบว่ามีข้าราชการ และพระภิกษุสงฆ์ เข้าไปเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะอยู่ระหว่างการรอรายงานจาก ปปช. ซึ่งคาดว่ารายละเอียดน่าจะครอบคลุมการดำเนินการทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน