ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ประยุทธ์ ลงนามตั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรธ.

ประยุทธ์ ลงนามตั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรธ.


 


ข่าวการเมือง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานประชุมคสช.ที่ อาคารรับรองบ้านเกษะโกมลร่วมกับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายมีชัย ฤชุพันธุ์ และสมาชิกคสช.ชุดใหม่ ที่ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ร่วมประชุมเป็นครั้งแรก

     โดยวาระการประชุมเป็นการพิจารณารายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.จำนวน 21คนและ พิจารณารายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.จำนวน 200 คนเพื่อให้ทันตามกำหนด 30 วัน ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557

     หลังประชุมเสร็จสิ้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมคสช. มีมติแต่งตั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ สมาชิกคสช. เป็นประธานกรธ. และกรรมการอีก 20 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ประกอบด้วย

     นางกีระณา สุมาวงศ์ อดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย
     นางจุรี วิจิตรวาทการ อดีตสปช.
     นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ อดีตสปช.
     นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
     นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2550
     นายเธียรชัย ณ นคร รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง

     นายนรชิต สิงหเสนนี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
     พล.อ.นิวัติ ศรีเพ็ญ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
     นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
     นายประพันธ์ นัยโกวิท อดีตกกต.
     นายภัทระ คำพิทักษ์ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
     นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
     พล.ต.วิระ โรจนวาศ อดีตผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารบก
     นายศุภชัย ยาวะประภาษ อดีตสปช.
     นายสุพจน์ ไข่มุกด์ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
     นายอมร วาณิชวิวัฒน์ อดีตสปช.
     นายอภิชาต สุขัคคานนท์ อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
     นายอุดม รัฐอมฤต ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     นายอัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
     พล.อ.อัฏฐพร เจริญพานิช อดีจเจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
    

     นอกจากนี้ ที่ประชุมคสช. ยังได้เห็นชอบ 200 รายชื่อ สปท. แบ่งเป็น อดีตสปช. 61 คน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณราชการแล้ว 25 คน ข้าราชการที่ยังดำรงตำแหน่ง 23 คน ข้าราชการทหาร-ตำรวจ 49 คน นักวิชาการด้านต่างๆ 13 คน นักการเมืองและมวลชนต่างๆ 10 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 19 คน ในจำนวนนี้มีผู้หญิง 17 คน และผู้ชาย 183 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: