Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ประวิตร เป็นประธานพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่ากว่า 1.7 พันล้าน

ประวิตร เป็นประธานพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่ากว่า 1.7 พันล้าน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน โดยหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์ และภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สิน ได้ร่วมกันสกัดกั้นการนำเข้ากวาดล่างแหล่งผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โดยในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจำนวนมาก แต่ของกลางที่นำมาทำลายในครั้งนี้เป็นของที่มีคดีถึงที่สุดแล้วรวมทั้งสิ้น 2,638 คดี โดยมีจำนวนของดลางที่รวบรวมจากทั้วประเทศทั้งสิ้น 3,639,679 ชิ้น คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 300ตัน มูลค่ารวม 1,756 ล้านบาท ซึ่งมาจากของกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 276,643 ชิ้น ของกลางจสกกรมศุลกากรจำนวน 2,915,525 ชิ้น และของกลางจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 447,511 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วย เสื้อผ้า กรัเป๋า เข็มขัด รองเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ แผ่นซีดี /ดีวีดี แว่นตา เครื่องสำอาง หมวก และผ้าผ่ม

พลเอกประวิตร ระบุว่า สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้เป็นของผิดกฎหมายจะต้องนำมาทำลาย ซึ่งการทำลายของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว ถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย ของการปราบปราม ที่จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงด้านทรัพย์สอนทางปัญญาขององค์การการค้าโลก หรือ TRIPS รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ว่าจะไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สิน กลับไปสู่ท้องตลาดหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน