Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ผบ.สส.ขอให้ประชาชนมั่นใจการดูแลความสงบในช่วงปีใหม่ และจัดตั้งจุดบริการปปช.

พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวถึงประชาชนคนไทยทุกคนช่วงปีใหม่ว่า ขอให้มั่นใจในความรัก ความปรารถนาดีที่มีให้กับประเทศชาติ ที่อยากให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและความสงบสุข ประเทศไทยก็จะได้พัฒนาเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองตามพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานมาตลอดหลาย 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยก็จะก้าวไปครั้งหน้าได้ รวมทั้งขอให้คนไทยต้องรักและสามัคคีกัน ต้องมองผลประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก

     ขณะที่การดูแลประชาชนช่วงปีใหม่ ขอยืนยันว่าจะดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ และขอให้ทุกส่วนราชการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนและสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎจราจร พร้อมทั้งมีจุดบริการประชาชน โดยจะเริ่มตั้งตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560  ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน