Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ผู้บัญชาการทหารบก เชื่อประชาชน รับร่างสัญญาประชาคม ย้ำไม่ใช้กฎหมาย เป็นเพียงการกระตุ้นจิตสำนึก ขับเคลื่อนประเทศ

ผู้บัญชาการทหารบก เชื่อประชาชน รับร่างสัญญาประชาคม ย้ำไม่ใช้กฎหมาย เป็นเพียงการกระตุ้นจิตสำนึก ขับเคลื่อนประเทศ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงการความพึงพอใจ ภายหลังจากมีการเปิดเวทีสารณะเพื่อเผยแพร่างสัญญาประชาคม ว่าผ่านมา 3 ในการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อชี้แจงร่างฯ ซึ่งได้รับการตอบรับในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังมีข้อติติง การดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

พลเอกเฉลิมชัย กล่าววถึงการที่มองกันว่า ร่างสัญญาประชาคม จะทำเป็นรูปธรรมได้หรือไม่นั้น ต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ร่างสัญญาประชาคม ที่มาจากความคิดเห็นที่สร้างสรรค์จากประชาชนและนักการเมือง ซึ่งถือว่านี่เป็นรูปธรรม 2. ส่วนที่แยกออกเป็น 278 ประเด็น เราก็นำไปเกิดประโยชน์ในอนาคต หากสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดก็จะสามารถสะท้อน มาสู่ความเป็นบ้านเมืองที่เดินหน้าด้วยความรักความสามัคคีปรองดอง

สำหรับบทบาทของคณะกรรมการ เตรียมการเพื่อความสามัคคีปรองดองเป็นเพียงเรื่องหนึ่งเท่านั้น หากจะให้เกิดความสามัคคีปรองดองจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องและต้องร่วมมือกัน เราต้องมีจิตสำนึกของ ทุกคน ที่จะต้องช่วยกันเพื่อลดความขัดแย้ง จนถึงวันนี้ตนเองรู้สึกพอใจ ที่ประชาชนที่ประชาชนและนักการเมืองให้ความคิดเห็นมา ส่วนจะมีใครปฏิเสธผมยังไม่เห็น แต่จะรับได้มากหรือน้อยถือว่าเป็นมุมมองแต่ละคน แต่ภาพที่ผ่านมา 3-4 เดือนทุกอย่างเบาลงไปมาก และคงมีกิจกรรมหลายอย่างที่ออกมาเพื่อส่งเสริมเรื่องเหล่านี้ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะปฏิบัติตามร่างสัญญาประชาคม จะเป็นได้ว่าในเนื้อหาเราพยายามเขียนเพื่อสร้างจิตสำนึกของคนไทยทุกคน ที่ต้องพึ่งร่วมมือกัน สร้างบรรยากาศ ของความสามัคคีปรองดองเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ย้ำว่าร่างสัญญาประชาคมไม่ใช้กฎหมายไม่มีผลบังคับ เป็นเพียงการกระตุ้นจิตสำนึกคนให้เห็นร่วมกัน นำพาประเทศเดินไปข้างหน้า ซึ่งหากทำเป็นกฎหมายแล้วบังคับเชื่อว่าคนไม่รับ หากทำเป็นกลางๆเป็นเรื่องดีทั้ง 10 ประเด็น เชื่อว่าคนจะยอมรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน