Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ภตช. ขอนายกฯตรวจสอบเงินแป๊ะเจี้ยะ โรงเรียนดัง 357 โรงเรียน

ภตช. ขอนายกฯตรวจสอบเงินแป๊ะเจี้ยะ โรงเรียนดัง 357 โรงเรียน

ภตช. ขอนายกฯตรวจสอบเงินแป๊ะเจี้ยะ โรงเรียนดัง 357 โรงเรียน ยอดเงิน 2-3 หมื่นล้านบาท และตรวจสอบข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่ำรวยผิดปกติซื้อบ้าน รถ ด้วยเงินสด พร้อมยกเลิก 6 เงื่อนไขรับเด็กฝาก ปีการศึกษา 2561 ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2554

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) เข้ายื่นหนังสือต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ผ่านศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล ให้ตรวจสอบเงินบริจาคแลกกับการเข้าเรียน โรงเรียนแข่งขันสูงทั่วประเทศ 357 โรงเรียน //เป็นโรงเรียนอนุบาลถึงประถม 76 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอนุบาลประจำจังหวัด// มัธยมศึกษา 281 โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนชื่อดัง เตรียมอุดม บดินเดชา เทพศิรินทร์

ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนใช้เงื่อนไขการรับนักเรียน ด้วยการบีบเงินบริจาคเข้าสถานศึกษา หรือเข้าส่วนตัวเป็นจำนวนมาก จนทำให้เป็นวัฒนธรรมทุจริตของผู้ปกครองและครูที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจนเกิดเคยชินเป็นนิสัย ทำให้ไทยมีปัญหาด้านบุคคลากรที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องระยะยาวจะเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ เพราะปัจจุบันโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นรายหัว และเงินค่าบำรุงการศึกษาก็เพียงพออยู่แล้ว ดังนั้นขอให้เอาผิดทางอาญาวินัย แพ่ง กับ ผู้รับ และผู้ให้

ขณะเดียวกันเรียกร้องให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติด้วยเงื่อนไขพิเศษ ที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี 2554 6ข้อ คือ 1.นักเรียนที่ทำคะแนนสอบคัดเลือกเท่ากันในลำดับสุดท้าย

2.รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน

3.เด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กพิการ

4.บุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติ

5.บุตรของข้าราชการครู หรือบุคลากรในโรงเรียนแต่ไม่ครอบคลุมถึงหลานและญาติ

6.รับนักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่พัฒนา

7. รับนักเรียนของผู้ทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

โดยให้คงเหลือข้อ 1.นักเรียนที่ทำคะแนนสอบคัดเลือกเท่ากันในลำดับสุดท้าย ให้รับเข้าเรียนทั้งหมด

พร้อมกันนี้ตั้งข้อสังเกตุข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนล้วนมีทรัพย์สินที่ซื้อด้วยเงินสด เช่น รถBENZ,, BMW และบ้าน จึงอยากให้ตรวจสอบบุคคลเหล่านี้ว่าร่ำรวยดั้งเดิม หรือเพราะทุจริตในหน้าที่ เพราะแป๊ะเจี๊ย มีเงินมูลค่าสูง 2-3 หมื่นล้านบาท

ส่วนเด็กฝากเข้าเรียนในปีการศึกษา ปี 2560 จะดำเนินการอย่างไร ขอให้เป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน