Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

รองนายกรัฐมนตรี ย้ำ เซ็ตซีโร่ กกต. ไม่กระทบการเลือกตั้ง


รองนายกรัฐมนตรี ย้ำ เซ็ตซีโร่ กกต. ไม่กระทบการเลือกตั้ง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่าการที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยเฉพาะประเด็นการเซ็ตซีโร่ จะไม่กระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง เพราะขั้นตอนในรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้อย่างชัดเจนในบทเฉพาะกาลแล้วว่า เมื่อสภาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวไปแล้ว จะต้องส่งให้ทางองค์กรที่เกี่ยวข้องและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)นำไปพิจารณาดู หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นลอบด้วย จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วม 11 คนเข้ามาพิจารณาดูอีกครั้งในเวลา 15 วัน จากนั้น นำร่างดังกล่าวไปแจ้งให้สภานิติบัญญัติ(สนช.)ทราบ ก่อนประกาศใช้ เป็นกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้อีกครั้ง เว้นแต่จะมีผู้ไปร้องว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยย้ำว่าทุกอย่างยังคงดำเนินการไปตามเดิม คือ 8 เดือนเป็นระยะเวลาที่กรธ.ยกร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ ซึ่งกฎหมายกกต.ก็ยกร่างแล้วเสร็จไปในช่วง 2 เดือนแรก และเข้าสู่ สนช.พิจารณาภายใน 2 เดือน หรือ 60 วัน จากนั้นเป็นขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม  ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าถวายให้ทรงพิจารณาใน 90 วัน ทุกอย่างจึงเดินไปตามโรดแมป ดังนั้นจึงไม่มีอะไรกระทบต่อการเลือกตั้ง

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงการแก้กฎหมายโยกย้ายนายตำรวจใหม่ ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะต้องไปพิจารณารายละเอียดต่างๆเองและขณะนี้คณะกรรมการการปฎิรูปตำรวจ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนับจากนี้  จะมีการปฎิรูปการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือน ซึ่งขณะนี้สำนำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้มีการเตรียมหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งไว้แล้ว ขณะเดียวกันทางกพ.กำลังเอาประวัติข้าราชการที่อยู่ในข่ายทั่วประเทศมาพิจารณาว่าเส้นทางเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไร โดยจะจัดเป็นกลุ่มๆ เพื่อแก้ปัญหาการทำงานข้ามหัว ข้ามสายงาน และทำให้ได้ปลัดที่มีความรอบรู้ในกระทรวงไม่ใช่มีความรู้แค่เฉพาะด้านเท่านั้น ดังนั้นในอนาคตคนที่จะมาเป็นปลัดจะต้องดำรงตำแหน่งรองปลัดมาก่อน และในส่วนของปลัดกระทรวงจะต้องเป็นตัวหลักของกระทรวงและมอบหมายงานให้กับรองปลัดให้มากขึ้น เพื่อให้ความสำคัญกับตำแหน่งดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน