Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

รอง ผอ.รมน.เชื่อ การเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายจะไม่เกิดปัญหาตามมา พร้อมย้ำกฎหมู่ต้องไม่อยู่เหนือกฎหมาย

 

รอง ผอ.รมน.เชื่อ การเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายจะไม่เกิดปัญหาตามมา พร้อมย้ำกฎหมู่ต้องไม่อยู่เหนือกฎหมาย

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ รอง ผอ.รมน.ระบุหลังเป็นประธานสถาปนา กอ.รมน.ว่า ที่ผ่านมาถือว่าข่าว กอ.รมน.เป็นหลักให้รัฐบาล บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาภายในประเทศให้คลี่คลายไปได้ และเชื่อว่า บทบาทกอ.รมน.ในอนาคตยังคงเดิมหลังมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้ว เพียงแต่สภาวะการทำงานอาจแตกต่างจากปัจจุบันบ้าง

     ผู้บัญชาการทหารบก ระบุถึงการจัดกำลังทหารดํแลพื้นที่วัดพระธรรมกายว่า การดำเนินการภาพรวมในการเข้าตรวจค้นเป็นความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ. กระทรวงยุติธรรม โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการบังคับใช้กฎหมายข่าวกับผู้กระทำผิดเบื้องต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย แต่ไม่สำเร็จ เพราะมีประชาชนอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้คสช.ต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม เพื่อให้ตำรวจเข้าตรวจค้นได้ โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย

     ส่วนการปฏิบัตืของทหารอยู่ในกรอบของ กกล.รส.โดยรับผิดชอบดูแลพื้นที่รอบนอก จัดกำลังจากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 2 กองร้อย ควบคุมภายนอกวัด และ4 กองร้อยดูแลวงนอก ทั้งนี่เชื่อว่า จะไม่เกิดปัญหาตามมา เพราะสังคมจะเข้าใจ เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยืดหยุ่นพอสมควร และขอให้ผู้ไม่เข้าใจถอยออกมามองปัญหา และสังคม เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น แต่ทั้งนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดและไม่จอเปิดเผยใดๆ เกี่ยวกับการเข้าจับกุมพระธัมมชโย เพราะเป็นเรื่องของตำรวจ

     พร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาหน่วยงานข่าวด้านความมั่นคงไม่สบายใจ เพราะไม่สามารถเข้าตรวจพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ ทั้งที่เป็นพื้นที่ในประเทศไทย และเห็นว่า กฎหมู่จะต้องไม่อยู่เหนือกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาสังคมใช้ทิฐิกันมากจนทำให้เกิดเป็นความหลงได้ โดยยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ยึดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย แม้แต่ตนเอง และหากกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

     ผู้บัญชาการทหารบกบก ระบุถึงการขับเคลื่อนงานปรองดองว่า ในส่วนของการรับฟังความเห็นคิดมีทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ โดยในระดับพื้นที่จะใช้กลไกของกอ.รมน.ดำเนินการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยการพูดคุยจะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะอยู่ในกรอบ 10 ประเด็นหรือมีการเสนอความเห็นเพิ่มเติม และจะประสานความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน และนักศึกษา ได้เสนอความเห็นร่วมกัน

     แต่ที่ผ่านมาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป หรือ ศปป.ก็ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมความเห็นประชาชนและจะนำมาใช้ประกอบด้วย โดยในวันนี้ได้เรียกประชุมทั้ง4กองทัพภาค เพื่อจัดทำรายละเอียดกำหนดวันเวลาการพูดคุย และจะเร่งลงพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพราะที่ผ่านมากอ.รมน.เน้นกิจกรรมลดความขัดแย้ง แต่ยังไม่มีข้อเสนอทางการเมืองที่ชัดเจน

     ผู้บัญชาการทหารบก ย้ำว่า การเข้ามาทำหน้าที่สร้างความปรองดองของทหารนั้นจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะอยู่ตรงกลางความขัดแย้ง และยืนยันจะนำข้อมูลที่ทุกฝ่ายเสนอที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วไปใช้ในการสร้างความปรองดอง และคาดหวังให้ทุกฝ่ายยอมรับข้อสรุปจากทุกภาคส่วน

     ผู้บัญชาการทหารบก ระบุถึงกระแสวิจารณ์การทำหน้าที่ของสนช.ว่า ในฐานะเป็นสนช.ยืนยันว่า ทำหน้าที่ทุกด้าน ทั้งงานประจำ และงานของสนช.โดยได้ทำตามกฎกติกา และร่วมประชุม ทั้งนี้เห็นว่าไม่ควรนำเรื่องสถิติต่างๆมาโจมตี เพราะแต่ละคนมีหน้าที่ประจำที่ต้องทำ และไม่ควรมองเพียงมุมเดียว เพราะทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน