Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

สพฐ. กำชับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

สพฐ. กำชับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. กล่าวข่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

     โดยแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการปกติโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านต่าง เช่น ด้านสิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  ซ่อมแซมอาคารเรียน ประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ โต๊ะเก้าอี้ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หนู สัตว์เลื้อยคลาน  และสัตว์มีพิษต่าง ๆ

     สำรวจจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียน เส้นทางเดินไป-กลับของนักเรียน จัดที่จอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ จุดจอดรับ-ส่งนักเรียนประสานสำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กำกับและควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถนักเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน พร้อมทั้งวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

     สพฐ. จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศและโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อความไม่ประมาทและการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน