Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า เมื่อวานนี้ได้เข้าเฝ้าทูลละองงธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อถวายรายงานการทำงานของรัฐบสลตามห้วงระยะเวลา ซึ่งตนเองได้ถวายรายงานผลการทำงานในทุกๆด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ว่า ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ช่วยเหลือประชาชนตามาตรการที่มีอยู่ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ลดความซ้ำซ้อน โดยสิ่งใดที่สถาบันจะช่วยได้ ก็จะทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้ อย่างที่ทรงพระราชทานอยู่ในขณะนี้ และให้มีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ ซึ่งได้ถวายรายงานว่า รัฐบาลมีโครงการต่างๆจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้มีความคืบหน้าโดยคำนึงถึงประชาขนในพื้นที่ ดังนั้นในวันพรุ่งนี้ จะเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าจะต้องเวนคืนพื้นที่ หรือเช่าที่ของประชาชนหรือไม่ เพื่อสามารถเก็บกักน้ำได้อย่างแท้จริง พร้อมหารือกับประชาชนถึงแนวทางการเพาะปลูกที่อาจจะต้องปรับพื้นที่เป็นที่รับน้ำในช่วงที่มีน้ำท่วม โดยรัฐบาลก็จะดูแลในเรื่องของรายได้ ให้เหมาะสมกับช่วงที่ทำการเกษตรได้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้รัฐบาลทำงานให้ประชาชนและประเทศชาติมีความสุขผ่านการช่วยเหลือ การบรรเทาความเดือดร้อน จัดระเบียบและสร้างวินัย รวมถึงสร้างอุดมการณ์ และขอให้ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม ให้ทุกประเทศได้ชื่นชม รวมถึงการเตรียมรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่ปัจจุบันเน้นการรักษาทรัพยากรประเทศ ที่ยังจำเป็นต้องมีกำลังไว้ดูแล แต่ทรงเป็นห่วงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องมีมาตรการรองรับที่เป็นสากล และต้องสร้างความร่วมมือของคนไทยทุกคนและทรงให้ดูแลระบบการศึกษา ซึ่งวันนี้รัฐบาลกำลังเร่งการปฏิรูป ให้คนไทยมีความรู้อย่างจริงจัง ให้มีอาชีพที่มั่นคง มีความเข้มแข็งบนหลักคิดที่ถูกต้องในการลดความขัดแย้ง

นอกจากนี้ ยังทรงให้ช่วยกันส่งเสริมกลุ่มงานจิตอาสา โดยตนได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งอาสาสมัครในการดูแลความมั่นคงของแต่ละพื้นที่  ตลอดจนการดูแลและให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรม ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรม พร้อมให้ข้าราชการทั้งหมด ประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทุกคน จึงรับสั่งให้ทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจ และขยายผลในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานไว้ ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และขอให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจไว้มากมายเช่นกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าล้นพ้นที่ประเทศไทย มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทำเพื่อคนไทย และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อ จึงขอให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ ทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายกรัฐมนตรี ยังขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ทำงานให้การจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ คืบหน้าไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งว่า อยากให้ประชาชนทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางดอกไม้จันทน์ แต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมในกรุงเทพมหานครได้ทั้งหมด จึงขอให้จัดสถานที่ให้ประชาชนได้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึง ซึ่งได้มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน