ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สมเด็จพระเทพฯพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ

     วันนี้เวลา 16.48 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในการพะราชทานเพลิงศพ คุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ สำอางค์ โลจายะ อดีตผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนท์

     คุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ สำอางค์ โลจายะ เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2450 เป็นธิดานายอากรซุ่นฮวด กับนางปิ่น ไรวา สำเร็จประถมศึกษาจากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ภายหลังเข้ารับราชการ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ฝ่ายช่างฝีมือในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และได้สมรสกัยรองอำมาตย์เอกหลวงช่วงเกษตรศิลปากร อดีตอธิบดีกรมเกษตรและประมง ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ มีบุตรธิดา 6 คน โดยเป็นผู้มีจิตกุศลบริจาคทรัพย์ เพื่อการสาธารณะประโยชน์ไว้เป็นอันมาก อาทิ บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงเรียนเทศบาลมหาชัย

     คุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ สำอางค์ โลจายะ ถึงแก่กรรม ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 สิริอายุได้ 102 ปี
กลับไป ด้านบน

Thaiza update: