Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

สาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก หลังฝนตกต่อเนื่อง


สาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก หลังฝนตกต่อเนื่อง

จ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง นำเครื่องฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ออกฉีดพ่นตามแหล่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่ทั้ง 22 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง หลังในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องและพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหรือ อสม.นำทรายอะเบท ออกแจกจ่ายให้กับประชาน นำไปใส่ยังแหล่งน้ำภายในบ้าน เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย


ขณะที่สถานการณ์ไข้เลือดออก ตั้งแต่สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอ่างทองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 29 กรกฎาคม 2560 พบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 84 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.68 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นอันดับที่ 36 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน