Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

อย. เดินหน้าบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สด


อย. เดินหน้าบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สด


นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ เพื่อร่วมกันขจัดปัญหาทุกโภชนาการตลอดช่วงวัย ทำให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ไม่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากอาหาร ตามแนวคิด “คนไทยต้องได้บริโภคผักและผลไม้ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถตามสอบย้อนกลับได้”

ทั้งนี้ ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม ผักผลไม้ และกาแฟ ให้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎร นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง ซึ่งผลผลิตของเกษตรกร นำรายได้มาสู่ครัวเรือน พึ่งตนเองได้ เกิดความเข้มแข็งในชุมชน คุณภาพชีวิตในด้านสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข ดีขึ้น ที่สำคัญ“ผักและผลไม้สด”ของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน และยังส่งออกไปตลาดต่างประเทศด้วย ซึ่งปัจจัยความสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงเกิดจากการมีศูนย์การรักษาพืชของมูลนิธิฯ และห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพ ซึ่งได้ช่วยตอกย้ำถึงความมั่นใจกับผู้บริโภคก่อนที่สินค้าจะจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน