Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

เกษตรกรตกแต่งแแปลงนาข้าว ถวายความจงรักภักดีแด่ ในหลวง ร.9

เกษตรกรตกแต่งแแปลงนาข้าว ถวายความจงรักภักดีแด่ ในหลวง ร.9

เกษตรกรคนรุ่นใหม่ทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์พร้อมทั้งทำศิลปะบนแปลงนาข้าวเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 พร้อมข้อความเดินตามสานต่อที่พ่อทำ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณและไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9

นางสาวนลินี เนียมวัน อายุ 30 ปี และนายธนิสร จิตตะมา อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 203 หมู่ 5 บ้านนากอก ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สองสามีภรรยาเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่พลิกผันชีวิตตนเองที่เคยไปใช้ชีวิตในเมืองกรุงเป็นพนักงานบริษัททิ้งชีวิตในเมืองกรุงเพื่อกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดและหันไปทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 โดยได้ใช้พื้นที่ของตนเองประมาณ 25 ไร่ เศษ ทำการเกษตรแบบผสมผสานและเน้นทำการเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้แบ่งพื้นที่บางส่วนสร้างที่อยู่อาศัย ส่วนที่เหลือทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งทำสวนปลูกมะนาวกว่า 50 ต้น ปลูกกล้วยน้ำหว้า กล้วยหอมทอง ขุดบ่อเลี้ยงปลา และทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 ที่มีแนวพระราชดำริในการทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ตกแต่งแปลงนาเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 ในแปลงนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์และด้านล่างพระบรมสาทิสลักษณ์ยังมีข้อความว่า เดินตามสานต่อที่พ่อทำ โดยพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และตัวหนังสือด้านล่างจะใช้ต้นข้าวเหนียวดำท่ามกลางแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ซึ่งทั้งสองสามีภรรยาได้ทำการลงมือปลูกข้าวมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา และคาดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวทั้งหมดที่ได้ปักดำเอาไว้

นางสาวนลินี เนียมวัน เกษตรกรคนรุ่นใหม่ บอกว่า หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงมานานหลายปีจึงได้พาสามีกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเมื่อประมาณปี 2557 และได้ใช้พื้นที่ของบิดามารดาซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาในการทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และพึ่งจะได้หันมาทำการเกษตรอินทรีย์แบบจริงจังในปี 2560 นี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและตนเองโดยใช้พื้นที่กว่า 25 ไร่ ทั้งแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย ทำสวน ขุดบ่อเลี้ยงปลาและทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนต้องโศกเศร้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 สวรรณคตเพื่อเป็นการไว้อาลัยและระลึกถึงพระองค์ท่านตนจึงมีแนวคิดที่จะทำแปลงนาข้าวเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และด้านล่างเป็นข้อความว่า เดินตามสานต่อที่พ่อทำ ให้จาลึกไว้ในแผ่นดินโดยใช้พันธุ์ข้าวเหนียวดำเป็นตัวหนังสือและพระบรมสาทิสลักษณ์ท่ามกลางแปลงนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และในอนาคตหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวตนจะปลูกทำเป็นทุ่งปอเทืองและทานตะวัน เพื่อสร้างความสวยงามให้กับท้องทุ่งนาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน