Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

เพิ่มน้ำหนักขณะตั้งครรภ์อย่างไรให้สุขภาพดี

เพิ่มน้ำหนักขณะตั้งครรภ์อย่างไรให้สุขภาพดี

การตั้งครรภ์และน้ำหนักตัวที่มากขึ้นเป็นสิ่งที่มาด้วยกัน แต่การจะตั้งครรภ์ให้สุขภาพดี น้ำหนักของคุณแม่จะต้องเพิ่มขึ้นไม่มากเกินไป คุณแม่ที่มีน้ำหนักเกินก่อนตั้งครรภ์หรือน้ำหนักมากเกินไประหว่างที่ตั้งครรภ์นั้นจะเพิ่มความเสี่ยงให้คุณแม่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้ ยังมีความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ข้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมทั้งครรภ์เป็นพิษและต้องผ่าคลอด ซึ่งเป็นข้อมูลจากการศึกษาของ Geburtshilfe Frauenheilkunde. ส่วนน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เริ่มตั้งแต่น้ำหนักของคุณแม่ก่อนตั้งครรภ์และดัชนีมวลกาย รวมถึงสถานะสุขภาพของแม่และลูกของคุณแม่ที่เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน โดยหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าควรจะมีน้ำหนักเท่านี้

สำหรับแม่ท้องลูกเดี่ยว
แม่ที่มีดัชนีมวลกายต่ำกว่า 18.5 = น้ำหนักน้อย ต้องเพิ่ม 28-40 ปอนด์
แม่ที่มีดัชนีมวลกาย 18.5 ถึง 24.9 = น้ำหนักปกติ ต้องเพิ่ม 25-35 ปอนด์
แม่ที่มีดัชนีมวลกาย 25.0 ถึง 29.9 = น้ำหนักเกิน ต้องเพิ่ม 15-25 ปอนด์
แม่ที่มีดัชนีมวลกาย 30.0 ขึ้นไป = โรคอ้วน ต้องเพิ่ม 11-20 ปอนด์

สำหรับแม่ท้องลูกแฝด
แม่ที่มีดัชนีมวลกายต่ำกว่า 18.5 = น้ำหนักน้อย ต้องเพิ่ม 50-62 ปอนด์
แม่ที่มีดัชนีมวลกาย 18.5 ถึง 24.9 = น้ำหนักปกติ ต้องเพิ่ม 37-54 ปอนด์
แม่ที่มีดัชนีมวลกาย 25.0 ถึง 29.9 = น้ำหนักเกิน ต้องเพิ่ม 31-50 ปอนด์
แม่ที่มีดัชนีมวลกาย 30.0 ขึ้นไป = โรคอ้วน ต้องเพิ่ม 25-42 ปอนด์

และนี่คือวิธีการที่จะทำให้คุณแม่เพิ่มน้ำหนักขณะตั้งครรภ์ได้อย่างมีสุขภาพดีที่สุด

1. ลดน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์
2. ปรึกษาหมอกับนักโภชนาการ
3. ออกกำลังเบาๆ
4. ไม่กินเผื่อลูก
5. ดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้น
6. ดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยตัวเอง
7. นอนหลับให้เพียงพอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน