Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

เลขา ปปส. กำชับสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ

เลขา ปปส. กำชับสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด  ตามแผนประชารัฐร่วมใจ

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบเรือในลำแม่น้ำโขงและท่าข้ามประเพณี บ้านบุ่งซวย ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข่าวส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมการพิสูจน์ทราบและกำหนดระเบียบในการใช้เรือในลำแม่น้ำโขง ลดช่องว่างที่จะทำให้เกิดการกระทำความผิดตามกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักชาติให้ราษฎรริมโขงให้ร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการช่วยสอดส่องสิ่งผิดปกติในพื้นที่ชายแดน

      นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด โดยได้ขอให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือในการดำเนินการ และหากมีการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ ให้ดำเนินการสืบสวนขยายผลทันที

      สำหรับด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน โดยใช้กลไก"ประชารัฐ" ซึ่งได้ให้ สำนักงาน ปปส.ภาค 3 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกัน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน