Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

แห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคกลาง


แห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคกลาง

ที่ จ.สุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน จัดขึ้น งานประเพณีแห่เทียนพรรษา มีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกสนานอีกมากมาย งานมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 ขบวนเริ่มจากบริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ เคลื่อนขบวนไปหอนาฬิกาไปตามเส้นทางถนนมาลัยแมน สิ้นสุดการปล่อยขบวนบริเวณทางแยกหน้าธนาคารกสิกรไทย รถเทียนวกกลับบริเวณทางแยกหน้าธนาคารกสิกรไทย ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงาม แล้วกลับไปจอดที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร


ซึ่งในปีนี้ส่วนใหญ่ขบวนรถแห่เทียนพรรษา ได้ออกแบบทำรถขบวนเทียนพรรษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว ยังจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ และพระราช กรณียกิจของในหลวงราชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ในหลวงราชกาลที่ 9 ทรงได้คิดได้ทำโครงการมากมายและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี


ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน