Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

โฆษก กอ.รมน. ยัน กอ.รมน.ไม่เคยออกบัตรแสดงตน เป็น ข้าราชการ กอ.รมน.

 

โฆษก กอ.รมน. ยัน กอ.รมน.ไม่เคยออกบัตรแสดงตน เป็น ข้าราชการ กอ.รมน.

พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. กล่าวข่าวว่า  จากการที่มีบุคคลได้แอบอ้างว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงานหรือกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการข่าว กอ.รมน. และเป็นกำลังพล กอ.รมน. ที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
       
     ขอชี้แจงว่า กอ.รมน. ประกอบไปด้วย กอ.รมน.ส่วนกลาง( ส่วนบริหาร , ส่วนอำนวยการ และส่วนประสานการปฏิบัติ) , กอ.รมน.ภาค 1-4 , กอ.รมน.ภาคส่วนแยก และ กอ.รมน.จังหวัด

     นอกจากนี้แล้วยังมีมวลชน กอ.รมน. และเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งกำลังพลและมวลชนหรือเครือข่าย กอ.รมน.ทั้งหมดนั้น กอ.รมน.ไม่มีการออกบัตรแสดงตนว่าเป็นข้าราชการ สังกัด กอ.รมน. หรือผู้ที่ทำหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.ทั้งหมด  กอ.รมน.จะมีเพียงบัตรแสดงตน เพื่ออนุญาติผ่านเข้า-ออกพื้นที่ภายใน กอ.รมน.ส่วนกลาง(สวนรื่นฤดี กทม.) เท่านั้น

     จึงขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบ และหากพบเห็นว่ามีบุคคลแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมทันที หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลขด่วน 1374

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน