ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

โรงสูบน้ำโคราช เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง


โรงสูบน้ำโคราช เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง


 


จากปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้ขณะนี้พื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเขื่อนหลัก ๆ หลายแห่ง มีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่เริ่มได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำดิบ สำหรับสูบน้ำประปาไปให้ชาวบ้าน เนื่องจากทางเขื่อนเก็บน้ำหลายแห่ง ก็ชะลอการปล่อยน้ำ เพื่อการบริหารจัดการให้เพียงพอตลอดหน้าแล้ง

        ล่าสุดวันนี้ที่บริเวณเหนือประตูระบายน้ำบ้านทุ่ง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา พบว่าปริมาณน้ำดิบที่โรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเคยใช้เป็นแหล่งน้ำในการนำไปผลิตน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ เริ่มแห้งขอด จนเกิดสันทรายโผล่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จนทำให้ในบางจุดทางโรงสูบน้ำนั้นต้องนำกระสอบทรายมากั้นเพื่อเป็นแนวกั้นแล้ว อีกทั้งเพื่อรักษาปริมาณน้ำดิบที่เหลืออยู่ไว้ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่

        จากการสอบถาม นายประยุทธ นาคณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมะกอก ม.10 ต.สีมุม อ.เมือง เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำดิบในลำบริบูรณ์ ที่ไหลมาจากเขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้อยมาก สังเกตได้จากสายน้ำที่ไหลมา และปริมาณน้ำที่มองเห็นแทบจะแห้งขอด เนื่องจากขณะนี้ ทางเขื่อนลำตะคอง ได้มีการปรับเปลี่ยนปริมาณในการปล่อยน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองก็เหลือน้อย ดังนั้น ทางประปาหมู่บ้านแห่งนี้ จึงได้รับผลกระทบจากน้ำดิบที่เหลือน้อย

        ซึ่งที่ผ่านมา ทางประปาหมู่บ้าน ต้องมีการจัดเวร สับเปลี่ยนกันมาคอยสังเกตปริมาณน้ำในลำบริบูรณ์ ซึ่งหากช่วงไหนมีการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนลำตะคอง ก็จะต้องรีบเปิดเครื่องปั๊มน้ำ เพื่อสูบน้ำดิบขึ้นไปกักเก็บไว้ตลอดทั้งวัน หากวันใด เครื่องปั๊มน้ำชำรุด หรือปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ชาวบ้านที่ใช้น้ำประปาแห่งนี้ จากทั้ง 3 หมู่บ้าน 1,200 ครัวเรือน จะต้องได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

        แต่อย่าไรก็ตามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งการ จัดหาแหล่งน้ำสาธารณะสำรอง เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำดิบในการสูบน้ำประปา รวมถึงการจัดเตรียมรถดับเพลิง เพื่อไว้แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว  ข่าวด่วนวันนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: