Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

โอนเงินผิดบัญชี..แล้วจะทำยังไงหาวิธีการขอคืนเงินโอนเงินผิดบัญชีสิ่งที่ต้องทำ คือเก็บหลักฐานการโอนเงินต่างๆ ไว้ให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินที่ออกมาจากตู้เอทีเอ็ม หรือจะเป็นหน้าจอการโอนเงินทาง Internet Banking และ Mobile Banking ต่อจากนั้นก็ต้องติดต่อไปที่ธนาคารของเราที่โอนเงินไปผิด เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิธีการขอคืนเงิน

สิ่งที่ธนาคารต่างๆ จะช่วยเราได้ก็คือ จะช่วยประสานงานไปยังเจ้าของบัญชีอีกฝั่งหนึ่งที่เราโอนเงินของเราไปให้แต่ผิดบัญชีเพื่อติดต่อขอเงินคืนให้ แต่เราต้องเข้าใจธนาคารอย่างหนึ่งว่า ธนาคารไม่มีสิทธิที่จะไปตัดเงินจากบัญชีของลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นเมื่อธนาคารช่วยติดต่อประสานงานให้กับเราไปยังเจ้าของบัญชีอีกฝั่งหนึ่งแล้ว แต่ถ้าเจ้าของบัญชีรายนั้นไม่ยินยอมที่จะโอนเงินคืนกลับให้เรา ก็ถือได้ว่าหมดขอบเขตหน้าที่ของธนาคารแล้ว

สิ่งที่เราต้องทำต่อไป คือ เราจะต้องไปฟ้องร้องเพื่อขอเงินคืนด้วยตัวเองจากเจ้าของบัญชีอีกฝั่งหนึ่งเอง เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกดโอนเงินไปให้ใครเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนกดทำรายการ เพราะธนาคารจะถือว่ารายการโอนเงินที่เกิดขึ้นนั้นเราเป็นคนทำรายการด้วยตัวเอง ธนาคารก็เลยไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาจ่ายชดเชยเงินคืนให้เราแต่อย่างใด

ถ้าคนอื่นโอนเงินผิดมาให้เรา ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนเป็นคนดีโอนเงินคืนให้เขาทันที อย่างน้อยเราต้องสอบถามคนที่โทรมาก่อนว่า โทรมาจากธนาคารอะไร มีรายการผิดปกติอะไรเกิดขึ้น แล้วก็บอกปลายสายไปว่าขอตรวจสอบรายการกับธนาคารก่อนที่จะทำการโอนเงินกลับไปให้คนที่โทรมาหา และที่สำคัญที่เราจะต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ คนที่โทรมาจะต้องแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน มากกว่าการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของเรา - ข่าววันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน