Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่ 25 เมษายน 2556

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2556

     วันนี้ เวลา 08.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

     เวลา 10.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโซเฮล มะห์มูด (Mr. Sohail Mahmood) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่

     ในโอกาสนี้ นางมาฮ์วิช โซเฮล มะห์มูด (Mr. Mahwish Sohail Mahmood) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

     เวลา 15.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     เวลา 14.37 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
     - เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นายบุญส่ง สงวนวรพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วินแชนซ์ ฟู๊ดส์ จำกัด คณะกรรมการจัดงาน “ไฮนซ์ จูเนียร์ เซฟ 2012” และเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวและเงินบริจาค เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กับนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันการปรุงอาหาร “ไฮนซ์ จูเนียร์ เซฟ 2012” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ชนะเลิศการประกวดปรุงอาหาร “ไฮนซ์ จูเนียร์ เซฟ 2012” รุ่นโอเพ่น และผู้ชนะเลิศรางวัลสุดยอดชุมชนไฮนซ์คุณภาพ ประจำปี 2555 เฝ้า รับประทานโล่รางวัลชนะเลิศ

     ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ เฝ้า รับประทานเงินดังกล่าว

     ในการนี้ อาจารย์พร้อมผู้ปกครองของผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
     - เรืออากาศโท ณทชัย (นะทะชัย) จันทร์สุดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบสท์ ไทม์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2555” เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

     ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน