Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2556

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2556

     วันนี้ เวลา 13.35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

     ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชมาร พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมมีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ที่จะออกไปทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมต่อไป แต่ท่านทั้งหลายคงจะทราบกันแล้วว่า ทุกวันนี้ งานทุกประเภท ทุกระดับ มีการแข่งขันกันเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าค่อนข้างสูง การแข่งขันนั้นแม้จะมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่ก็อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่สองด้านด้วยกัน คือ ด้านสร้างสรรค์กับไม่สร้างสรรค์ ด้านสร้างสรรค์ หมายถึงการที่บุคคลพยายามฝึกฝนพัฒนาตนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ไม่ว่าทางวิชาการ ความคิดอ่าน ความเฉลียวฉลาด หรือความมุ่งมั่นอดทน เพื่อนำมาใช้ต่อสู้แข่งขันกับการงานที่จะต้องมีมากขึ้น ยากขึ้น และใหญ่ขึ้นโดยลำดับ ส่วนด้านไม่สร้างสรรค์นั้น หมายถึงการที่บุคคลไม่พยายามพัฒนาตนเอง แต่กลับแสวงหาวิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยอุบายทุจริตต่าง ๆ มาใช้ทำงานแข่งขันกับผู้อื่น การแข่งขันอย่างนี้ ถึงจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าไปได้บ้าง แต่มักก้าวไปไม่ได้ตลอด จะต้องประสบผลร้ายมิวันใดก็วันหนึ่ง วิธีการดังนั้น นอกจากตัวเองจะเสื่อมเสียแล้ว ยังจะทำให้งานส่วนรวมได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายไปด้วย จึงขอให้บัณฑิตได้นำไปคิดพิจารณาด้วยปัญญา แล้วเลือกสรรวิธีการที่เห็นชัดแล้วว่า จะบังเกิดผลเป็นความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริงและยั่งยืน ไปใช้ปฏิบัติในกิจการทั้งปวง

     เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

     เวลา 16.18 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธร ณ บ้านปลายเนิน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้า ถวายหนังสือ “40 ตำรับอาหารพื้นบ้าน 40 คุณค่าจากภูมิปัญญาไทย” เพื่อทรงใช้ตามพระอัธยาศัย

เวลา 10.14 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.02 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 90 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน