Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2556ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2556


วันนี้ เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)” ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน