Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเพลิงศพนางสุวรร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุวรรณี มังคละพฤกษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

     วันนี้เวลา 17.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุวรรณี มังคละพฤกษ์ อดีตผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก

     นางสุวรรณี มังคละพฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 เป็นธิดา นายเจียน นางแฉล้ม กอวัฒนา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซ็นต์โยเซฟคอนแวนด์ ภายหลังจากสมรสได้ช่วยครอบครัวดำเนินกิจการด้านสถานศึกษา ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพอาจารย์เกริก โรงเรียนเกริกวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกริก โดยเมื่อครั้งดำรงชีวิตเป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โอบอ้อมอารีมีเมตตาแก่คนทั่วไป มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ เป็นผู้ใฝ่ใจในงานการศึกษาและสาธารณประโยชน์โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษา และสาธารณกุศลอยู่เสมอ จนได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ "สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม" ในปี 2538

     นางสุวรรณี มังคละพฤกษ์ ถึงแก่กรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 สิริอายุ 81 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน