Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ในหลวงพระปับผาสะอักเสบ

แถลงฉบับ63พระเจ้าอยู่หัวมีพระปรอทสูง พระปับผาสะอักเสบ แพทย์ถวายพระโอสถแล้วพระอาการเริ่มดีขึ้น

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 63

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า เวลาประมาณ 01.00 น.ของวันที่ 28 เมษายน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอาการไม่สบายพระองค์ ทรงมีพระกรรสะเล็กน้อย หายพระทัยเร็วกว่าปรกติ ทรงเริ่มมีพระปรอทต่ำๆ ต่อมาขึ้นสูง 38.8 องศาเซลเซียส การเต้นของพระหทัยเร็วขึ้นเล็กน้อย ความดันพระโลหิตลดลงเล็กน้อย คณะแพทย์ฯ ได้ถวายตรวจพระวรกายพบเสียงผิดปรกติของพระปับผาสะ (ปอด) และที่พระนาภี ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) ปรากฏว่าเหมือนเดิม ผลการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระอุระ พบการอักเสบเล็กน้อยที่พระปับผาสะทั้งสองข้างด้านล่าง ผลการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พระนาภีไม่มีความผิดปรกติ ผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่ามีการอักเสบและได้ทำการเพาะเชื้อในพระโลหิต

คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานงดเสวยพระกระยาหารชั่วคราวและได้ถวายสารน้ำทางหลอดพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะ การตรวจติดตามตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ พระปรอทลดลง ความดันพระโลหิตและการหายพระทัยเป็นปรกติ พระอาการทั่วไปเริ่มดีขึ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

28 เมษายน 2556

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน