Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

'บิ๊กตู่' ถก 'ฮุนเซน' แก้แรงงานลง MOU 2 ทำรถไฟเชื่อม 2 ประเทศ และยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา


'บิ๊กตู่' ถก 'ฮุนเซน' แก้แรงงานลง MOU 2 ทำรถไฟเชื่อม 2 ประเทศ และยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย–กัมพูชา ครั้งที่ 3 ซึ่งมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กรุงพนมเปญ โดยในช่วงเช้ามีการหารือทวิภาคีกลุ่มเล็กและหารือทวิภาคีเต็มคณะ ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา  ในประเด็นที่สำคัญหลายด้าน เพราะไทยและกัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิด มีพรมแดนติดกันเกือบ 800 กม. และต่างเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งยึดมั่นในหลักการว่า เราจะพัฒนาและเข้มแข็งด้วยกัน และไม่ทิ้งประเทศใดไว้เบื้องหลัง

สำหรับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ที่มีกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  รวมถึงประสบความสำเร็จในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนที่ดำเนินการไปแล้ว 68 หลักเขตแดนยังเหลืออีก 5 หลัก  และเห็นพ้องให้จัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติตามแนวชายแดน


ภาพรวมด้านการค้าและการผลักดันเป้าหมายทางการค้า ที่มูลค่าการค้าทวิภาคีในปี 2560 ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา  และในอนาคตอาจจะมีการ “แบ่งกันผลิต” สินค้าที่แต่ละฝ่ายมีศักยภาพในการผลิตสูง แทนการแข่งกันผลิตในสินค้าชนิดเดียวกัน การขนส่งสินค้าผ่านแดน ขอให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายจัดทำความตกลงร่วมกันว่าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่ของไทย

ในส่วนของการลงนามความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา เชื่อมั่นว่าช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและลดภาระของนักลงทุน และส่งเสริมการลงทุน หวังว่ากัมพูชาจะพิจารณาสนับสนุน ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนชาวไทยในกัมพูชาด้วย โดยเฉพาะ Smart Start Up

รัฐบาลไทยและกัมพูชามีเป้าหมายร่วมกัน ในการสร้างความเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมการไปมา-หาสู่ระหว่างประชาชน ปัจจุบันมีความคืบหน้าความเชื่อมโยงทั้งทางถนน ทางราง และทางทะเล การเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษและการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติม  การเชื่อมโยงระบบทางรถไฟ  ขณะนี้รางรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชาได้เชื่อมต่อกันแล้ว เพื่อให้การเดินทางโดยรถไฟในเส้นทางอรัญประเทศ – ปอยเปต – ศรีโสภณ – พระตะบอง - พนมเปญ ได้ภายในปี 2563 การเชื่อมโยงทางบก ขอให้สองฝ่ายเร่งรัดจัดทำความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งข้ามแดน
 

นายกรัฐมนตรี ประทับใจนายกรัฐมนตรีกัมพูชา แต่งเพลง 4 เพลง เกี่ยวกับ “สะพาน มิตรภาพ” ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ให้ ขอให้สองฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เพื่อให้เปิดจุดผ่านแดนถาวร ได้โดยเร็ว และขอให้มีการสำรวจและเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ บริเวณจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าที่บ้านมะม่วง จังหวัดตราด – โชกโรกา จังหวัดพระตะบอง และการก่อสร้างสะพานข้ามแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรี
ส่วนการเดินเรือชายฝั่งไทย – กัมพูชา – เวียดนาม  เวียดนามยินดีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 2  ในปี 2561
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  ให้ร่วมจัดทำแผนการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการพัฒนาความเชื่อมโยงทางคมนาคมทั้งทางบก ทางราง และทางเรือที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “สองราชอาณาจักร จุดหมายหนึ่งเดียว”

ความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในสาขาการศึกษาสาธารณสุขและเกษตร ไทยได้นำแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา โดยเฉพาะในสาขาการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความร่วมมือด้านแรงงาน ขอให้กัมพูชาเร่งรัดพิสูจน์สัญชาติแรงงานที่เหลือให้แล้วเสร็จ ไทยพร้อมให้พิสูจน์สัญชาติแรงงานที่ไทยในเดือนกันยายนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน