Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

"ป๋าเปรม" เปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ฝาก เยาวชนรักษาความเป็นไทย


"ป๋าเปรม" เปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ฝาก เยาวชนรักษาความเป็นไทย

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดโครงการ "สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 31" โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอารี วงศ์อาริยะ ประธานคณะกรรมการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อนำเยาวชนจาก5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมป์ในพื้นที่กทม. และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความเข้าใจบริบทของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 215คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธจำนวน 104 คน รวม319 คน


พลเอกเปรม กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่พวกเราควรภาคภูมิใจว่า พวกเราได้พร้อมเพรียงกันมาทำงาน เพราะเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ขอจดจำและนำไปใช้ประโยชน์ในความเอื้อเฟื้อของผู้ใหญ่จากทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงเหล่าทัพต่างๆ ขอให้มีความภูมิใจที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีตามที่เราปรารถนา ถ้าใครได้ฟังตัวแทนเยาวชนพูดความรู้สึกเขาพูดได้ดีมาก เพราะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการ ดังนั้นตนภูมิใจถ้าเราสามารถสร้างเด็กให้เข้าใจวัตถุประสงค์โครงการได้ คิดว่าจะประสบผลสำเร็จ สังคมและชาติอันเป็นที่รักที่มีเราเป็นเจ้าของก็จะมีความสำเร็จ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตนพูดซ้ำเสมอคือสิ่งสำคัญที่จะต้องทำ คือต้องรักษาความเป็นไทยไว้ให้ได้ และมีความเป็นธรรมต่อชาติบ้านเมืองของเรา  ถ้าเราพูดถึงความเป็นธรรมจะทำอย่างไรให้มีความเป็นธรรมต่อชาติ ดังนั้นเราคงมีงานที่ทำมากมาย จึงเป็นหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการนี้ดำเนินการต่อไป
   

ทั้งนี้ตนเอง ดีใจ และภูมิใจที่เห็นพวกเรามุ่งมั่น ทุ่มเท และพยายามสร้างโครงการนี้ให้ยืนยง มั่นคงต่อไปได้ ผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงรักเด็ก รักชาติบ้านเมืองเหมือนกันทุกคน ถ้าเรามีผู้ใหญ่ให้ความร่วมมือ มีความปรารถนา มีความใจบุญกับโครงการนี้ คิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยจะชาติบ้านเมือง และขอให้พวกเธอเข้าใจว่านี้เป็นแผ่นดินของเธอ เมื่อเกิดแผ่นดินนี้พวกเธอจึงมีหน้าที่รักษาไว้ และต้องทำให้มีความรักความสามัคคี มีความพัฒนา สร้างชาติบ้านเมืองของเราให้มั่นคง เพื่อคนไทยทุกคนจะได้ขอบคุณพวกเธอที่ช่วยกันทำชาติบ้านเมืองของเราให้โอกาสในสังคมโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน