Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

DSI มอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบจากทุกภาคส่วน

DSI มอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบจากทุกภาคส่วน

พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ  เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน และร่วมกำหนดแผนการดำเนินโครงการ รวมทั้งแสดงความคิดเห็น ตลอดจนวางแนวทางร่วมกันเพื่อเป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทุกภาคส่วน                   

      พันตำรวจเอก ไพสิฐ กล่าวว่า  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอว่า ผู้ที่ทำความดี ย่อมมี ผู้เห็นคุณค่า และขอให้เชื่อมั่นศรัทธาในการประพฤติดี และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษของตน อันจะส่งผลให้เกิดการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมให้ลดน้อยลง ตลอดจนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชน และภาคีทางสังคมอื่นๆ ให้ตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกำลังใจให้กับเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน