ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องยุบ ทษช.

14 ก.พ.62 954
0

 

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องยุบ ทษช.

 

          ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ

 

          ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพพุทธศักราช 2560 มาตรา 92 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำฟ้องร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2561 มาตรา7 (13) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพพุทธศักราช 2560 มาตรา 92 แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง มิฉะนั้นให้ถือว่าใจคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาวิธีการส่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ส่งณที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง หากไม่มีผู้รับให้ปิดหนังสือนำส่งและสำเนาคำร้องไว้ ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้องและให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลธรรมนูญพูดศักราช 2561 มาตราห้าประกอบมาตรา 54 แล้ว

 

         ศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 13:30 น

 

ทษช. ศาลรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ