ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สรุป 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ 2559 ตายคน 380 เจ็บ 3,505

สรุป 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ 2559 ตายคน 380 เจ็บ 3,505


 


ข่าวอาชญากรรม นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.วันที่ 7 ในช่วง 7 วันอันตราย 4 มกราคม 2559 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 287 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต40 คน บาดเจ็บ 289 คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมากจาก ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 20.14 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 14.37 เมาสุรา ร้อยละ 13.19 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสุดคือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 85.22 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง

     โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากสุดคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 17 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ อุดรธานี 5 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ นครราชสีมา 17 คน

     สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน คือวันที่ 29 ธันวาคม 2558 -4 มกราคม 2559 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,379 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 380 คน ผู้บาดเจ็บรวม 3,505 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ นครราชสีมา 15 คน จังหวัดที่เกิด อุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 139 ครั้ง สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา ร้อยละ 24.03 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 17.28 ยานพาหนะ ที่เกิดอบุติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 83.51 รถปิคอัพ ร้อยละ 7.43

     นายกฤษฎา ยอมรับว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตในปีนี้เพิ่มสูงขึ้น แต่ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างแข่งขัน เห็นได้จากการตรวจจับอีกทั้งสาเหตุการเสียชีวิต ก็ปรับเปลี่ยน จากที่เคยมีสาเหตุมาจากเมาสุรา แต่ะป็นการขับรถโดยใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคาดว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับรถลดน้อยลงเกิดจาก 2 มาตรการ คือ 1.ทหารดูแลตามจุดตรวจและควบคุมและมีการยึดรถจากผู้ที่เมาสุราแล้วขับ และ 2 จากคำสั่งคสช. ที่ 46 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะเพื่อให้การระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญอันตราย และความเสียหายอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบสังคมโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว 2557 รวมทั้งการบังคับใช้กฎจราจรอย่างแข็งขัน


     ทั้งนี้จะไม่มีการปิด ศปถ. และจะดำเนินมาตรการ 2 มาตรการต่อไปคือมาตรการจากคำสั่งคสช.และมาตรการทางสังคมโดยให้เจ้าที่ทางปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำประชาคมและวางกฎกติกาในชุมชนกรณีจัดงานรื่นเริงเพื่อให้เกิดจิตสำนึกร่วมกัน ส่วนการตั้งด่านจะเป็น ข้อพิจารณา โดยจะมีการตั้งด่านตรวจให้มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่อุบัติเหตุจะเกิดจากถนนสายรอง

     สำหรับด่านชุมชนจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ต้องให้ชุมชนทำประชาคมสร้างกฎกติกาขึ้นมา เช่น หากเมาสุราแล้วขับรถก็อาจลงโทษด้วยการทำความสะอาดวัด หรือ หากจัดงานรื่นเริงอาจทำจุดจอดรถเพื่อรวมกุญแจป้องกันไม่คนที่ดื่มสุราแล้วขับรถ ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตสำนึก เป็นต้น

     นอกจากนี้จะจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับความเร็วและเครื่องวัดแอลกอฮอล์โดยใช้งบประมาณปี 2559 เพื่อให้ทันใช้ในเทศกาลสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: