ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ป.ป.ส. เดินหน้าปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยตอนล่าง


ป.ป.ส. เดินหน้าปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยตอนล่าง


 


พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส คณะผู้แทนจากกัมพูชา นำโดย ฯพณฯ เกา คอนดารา รองประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกัมพูชา (NACD) หรือรองประธานคณะกรรมการ ป.ป.ส.กัมพูชา ที จ.อุบลราชธานี

     ซึ่ง การประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกัมพูชา ลาว และไทย พิจารณาและรับรองแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยตอนล่าง 3 ประเทศ (กัมพูชา ลาว และไทย) เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
 
     นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาและรับรองแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา-ลาว เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา-ลาว

     ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยตอนล่าง 3 ประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่รองรับแนวคิดในการปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) ที่มุ่งเน้นการสกัดกั้นยาเสพติดจากแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่ให้ลำเลียงออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ และสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ไม่ให้ลักลอบลำเลียงผ่านพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่างไปสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ข่าวอาชญากรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: