ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

เลขาธิการ ป.ป.ส. เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น จนท.ป.ป.ส. หลอกขายรถยนต์


เลขาธิการ ป.ป.ส. เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น จนท.ป.ป.ส. หลอกขายรถยนต์


เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. แจ้งเตือนประชาชน กรณี ที่สื่อมวลชนเสนอข่าวว่า มีมิจฉาชีพ แอบอ้างตัวเป็น เจ้าหน้าที่ ปปส. หลอกขายรถยนต์ โดยอ้างว่าเป็นรถยนต์ที่มาจากการถูกยึด และคดีถึงที่สุดแล้ว จึงนำมาขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ว่า ผู้แอบอ้างรายดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ส. และไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. มาก่อน และประการสำคัญการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนที่ชัดเจนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ.2548


แนวทางการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะต้องมีคำสั่งจากเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษา หรือเก็บไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป โดยต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้น เพื่อพิจารณา กำกับดูแล รวมถึงกำหนดราคาขั้นต่ำของทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด โดยอาจจัดจ้างหรือมอบหมายหน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนให้เป็นผู้ดำเนินการขายทอดตลาดแทนก็ได้ และต้องกระทำโดยเปิดเผย มีการประกาศให้สาธารณชนรับรู้ และเข้าร่วมการประมูลเพื่อนำเงินและรายได้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ หรือสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป


ทั้งนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเป็นอันขาด ขณะนี้ได้สั่งการให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผู้แอบอ้างรายดังกล่าวแล้ว พบว่ามีการกระทำความผิดลักษณะนี้ในหลายพื้นที่ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา นครสวรรค์ และจะดำเนินการติดตามอย่างเข้มงวดต่อไป โดยหากพบเห็นผู้กระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: